Sylabus predmetu HPO - Hospodářská politika II (PEF - ZS 2020/2021)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HPO
Název v jazyce výuky: Hospodářská politika II
Název česky: Hospodářská politika II
Název anglicky: Economic Policy II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2020/2021
Vyučující: Ing. Aleš Franc, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Po absolvování kurzu by měl student být schopen popsat ekonomické důsledky hlavních nástrojů hospodářské politiky a podrobně vysvětlit transmisní kanály. Student by také měl být schopen vést kvalifikovanou diskusi o aktuálních ekonomických problémech a navrhnout možná řešení.
 
Obsah předmětu:
1.Úloha státu v tržní ekonomice. Teoretické zdroje hospodářské politiky. (dotace 4/2)
2.Vliv vnějšího prostředí na hospodářskou politiku (dotace 2/1)
3.Koordinace ekonomických aktivit. Význam institucí v hospodářské politice (dotace 2/1)
4.Fiskální politika & Velká recese (dotace 4/2)
5.Monetární politika & Velká recese (dotace 4/2)
6.Mezinárodní finanční integrace a kurzová politika (dotace 4/2)
7.Daňová politika (dotace 2/0)
8.Prorůstová politika (dotace 2/0)
9.Redistribuce příjmů a příjmová nerovnost (dotace 2/2)
10.Trh práce a změny ve struktuře zaměstnanosti (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student dokáže zhodnotit oprávněnost vládních intervencí.
-Student je schopen zhodnotit hospodářsko-politickou strategii vlády.
-Student umí popsat hlavní problémy realizace hospodářské politiky.
-Student umí vysvětlit dopady hospodářsko-politických rozhodnutí.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku33 h0 h
     příprava na průběžné hodnocení15 h0 h
     příprava na průběžný test20 h0 h
Celkem112 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu. Podmínkou udělení zápočtu je získat minimálně 18 bodů z průběžné práce během semestru. Průběžná práce se skládá z aktivity na seminářích (max. 5 bodů) a písemného testu (max. 30 bodů). Zkouška má dvě části, student musí uspět u elektronického testu (získat 12 bodů z 20ti), aby se mohl účastnit ústní části zkoušky. V případě neúspěchu u ústní části student musí znovu opakovat elektronický test. Výsledné hodnocení zohledňuje průběžnou práci v semestru (váha 50 %).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBREINEK, P.Hospodářská politika II: středně pokročilý kurzBrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-647-5
ZBÉNASSY-QUÉRÉ, A. -- JACQUET, P. -- PISANI-FERRY, J.Economic policy: theory and practiceNew York, NYOxford University Press2019978-0-19-091210-9
DACEMOGLU, D.Introduction to modern economic growthPrincetonPrinceton University Press2009978-0-691-13292-1
DPIKETTY, T.Capital in the Twenty-First Century-MA: Belknap Press2014
DMANKIW, N G.MacroeconomicsNew York, NYWorth Publishers2009978-1-4292-1887-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 11. 2019.

Typ výstupu: