Sylabus predmetu HPO - Hospodářská politika II (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
HPO
Název předmětu česky:
Hospodářská politika II
Název předmětu anglicky: Economic Policy II
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Po absolvování kurzu by měl student být schopen popsat ekonomické důsledky hlavních nástrojů hospodářské politiky a podrobně vysvětlit transmisní kanály. Student by také měl být schopen vést kvalifikovanou diskusi o aktuálních ekonomických problémech a navrhnout možná řešení.
 
Obsah předmětu:
1.
Úloha státu v tržní ekonomice. Teoretické zdroje hospodářské politiky. (dotace 4/2)
2.Vliv vnějšího prostředí na hospodářskou politiku (dotace 2/1)
3.Koordinace ekonomických aktivit. Význam institucí v hospodářské politice (dotace 2/1)
4.
Fiskální politika & Velká recese (dotace 4/2)
5.Monetární politika & Velká recese (dotace 4/2)
6.
Mezinárodní finanční integrace a kurzová politika (dotace 4/2)
7.
Daňová politika (dotace 2/0)
8.
Prorůstová politika (dotace 2/0)
9.
Redistribuce příjmů a příjmová nerovnost (dotace 2/2)
10.
Trh práce a změny ve struktuře zaměstnanosti (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
konzultace2 h
příprava na zkoušku33 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
příprava na průběžný test
20 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen závěrečným písemným testem (příp. e-testem) pokrývajícím obsah celého předmětu. Zisk zápočtu je podmíněn složením zápočtového testu. Celkové hodnocení je založeno na výsledcích dosažených v následujících oblastech: 50 % závěrečný zkouškový test, 30 % průběžný zápočtový test, 20 % aktivita na cvičeních.

 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
30 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
Celkem100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BREINEK, P. Hospodářská politika II: středně pokročilý kurz. 2. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 161 s. ISBN 978-80-7375-647-5.
BÉNASSY-QUÉRÉ, A. -- JACQUET, P. -- PISANI-FERRY, J. Economic policy: theory and practice. New York, NY: Oxford University Press, 2019. 680 s. ISBN 978-0-19-091210-9.

Doporučená:
ACEMOGLU, D. Introduction to modern economic growth. Princeton: Princeton University Press, 2009. 990 s. ISBN 978-0-691-13292-1.
PIKETTY, T. Capital in the Twenty-First Century. -: MA: Belknap Press, 2014. 697 s.
MANKIW, N G. Macroeconomics. 7. vyd. New York, NY: Worth Publishers, 2009. 598 s. ISBN 978-1-4292-1887-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. dne 3. 6. 2020.

Typ výstupu: