Sylabus předmětu HPO - Hospodářská politika II (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
HPO
Název předmětu česky:
Hospodářská politika II
Název předmětu anglicky:
Economic Policy II
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Aleš Franc, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
15.00-16.50
Q03L. Kouba, A. Franc
Přednáška
Každý týden
200
Úterý
9.00-10.50
Q48
Cvičení
Sudý týden
28
Úterý
11.00-12.50
Q48
M. Mádr
Cvičení
Lichý týden28
Úterý
11.00-12.50
Q48M. Mádr
Cvičení
Sudý týden28
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Po absolvování kurzu by měl student být schopen popsat ekonomické důsledky hlavních nástrojů hospodářské politiky a podrobně vysvětlit transmisní kanály. Student by také měl být schopen vést kvalifikovanou diskusi o aktuálních ekonomických problémech a navrhnout možná řešení.
 
Obsah předmětu:
1.Vymezení úlohy státu v tržní ekonomice. Teoretické zdroje hospodářské politiky. (dotace 2/0)
2.
Koordinace ekonomických aktivit. Význam institucí v hospodářské politice a rozdíly mezi kapitalistickými ekonomikami (dotace 2/2)
3.Hospodářská politika v globalizovaném světě: nejistota, interdependence, koordinace politik (dotace 2/0)
4.
Příčiny, průběh a důsledky finanční a ekonomické krize 2007-2009: hospodářská politika po ztrátě kompasu (dotace 2/2)
5.Možnosti fiskální politiky v čase ekonomických krizí (dotace 4/2)
6.
Daňová politika, redistribuce příjmů, příjmová nerovnost a udržitelnost evropského státu blahobytu (dotace 6/4)
7.
Případové studie z oblasti monetární a kurzové politiky (dotace 4/2)
8.Prorůstová politika: tradiční přístupy a hlubší faktory hospodářského růstu (dotace 2/0)
9.
Transformační strategie ve střední a východní Evropě (dotace 2/2)
10.
Politiky trhu práce a změny ve struktuře zaměstnanosti (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
33 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
příprava na průběžný test20 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen závěrečným písemným testem (příp. e-testem) pokrývajícím obsah celého předmětu. Zisk zápočtu je podmíněn složením zápočtového testu. Celkové hodnocení je založeno na výsledcích dosažených v následujících oblastech: 50 % závěrečný zkouškový test, 30 % průběžný zápočtový test, 20 % aktivita na cvičeních.

 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
30 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BREINEK, P. Hospodářská politika II: středně pokročilý kurz. 2. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 161 s. ISBN 978-80-7375-647-5.
BÉNASSY-QUÉRÉ, A. -- JACQUET, P. -- PISANI-FERRY, J. Economic policy: theory and practice. New York, NY: Oxford University Press, 2019. 680 s. ISBN 978-0-19-091210-9.

Doporučená:
ACEMOGLU, D. Introduction to modern economic growth. Princeton: Princeton University Press, 2009. 990 s. ISBN 978-0-691-13292-1.
PIKETTY, T. Capital in the Twenty-First Century. -: MA: Belknap Press, 2014. 697 s.
MANKIW, N G. Macroeconomics. 7. vyd. New York, NY: Worth Publishers, 2009. 598 s. ISBN 978-1-4292-1887-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 21. 9. 2020.

Typ výstupu: