Sylabus předmětu MI2A - Mikroekonomie II v AJ (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MI2A
Název předmětu česky: Mikroekonomie II v AJ
Název předmětu anglicky:
Intermediate Microeconomics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: Student studující v zahraničí bude místo řádných zápočtových testů psát souhrnný opravný zápočtový test (maximum 40 bodů). Body za aktivitu budou nahrazeny seminární prací, ze které bude moci získat maximálně 10 bodů. Po splnění těchto požadavků, bude udělen zápočet.
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Čtvrtek
9.00-10.50
Q22
L. Issever Grochová
Přednáška
Každý týden
74
Čtvrtek
11.00-12.50
Q22
CvičeníKaždý týden40
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti mikroekonomie na úroveň odpovídající středně pokročilým kurzům. Podstatná část předmětu se věnuje neoklasickému přístupu k rozhodování ekonomických subjektů, chování dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur. Součástí je přehled principů alternativních přístupů v oblasti mikroekonomie.
 
Obsah předmětu:
1.
Chování spotřebitelů (dotace 12/10)
 
a.
Neoklasický přístup
b.
Dualita
c.
Modifikace a rozšíření neoklasického přístupu
d.
Alternativní přístupy

2.
Chování firem a tržní struktura (dotace 8/12)
 
a.
Teorie produkce
b.
Nedokonale konkurenční tržní struktury
c.
Strategické chování firem
d.Alternativní přístupy

3.
Trhy výrobních faktorů (dotace 4/4)
 
a.
Dokonalá konkurence na trzích výrobních faktorů
b.
Nedokonalá konkurence na trzích výrobních faktorů

4.
Všeobecná rovnováha a efektivnost (dotace 4/2)
 
a.
Walrasův přístup
b.
Edgeworthova teorie směny
c.Efektivnost alokace

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
80 h
příprava na průběžné hodnocení
32 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkoušce předchází 2 úspěšně napsané prakticky zaměřené zápočtové testy (dohromady min. 20 bodů ze 40, každý min 8 bodů) a alespoň 2 body (z 10) za aktivní účast ve cvičení. K získání zápočtu musí student obdržet minimálně 50% ze všech bodů, které může získat na seminářích (viz výše). Udělení zápočtu je nezbytné k tomu, aby mohl student absolvovat závěrečnou zkoušku. Ze zkouškového testu musí student obdržet alespoň polovinu z celkových 50. Výsledná známka je dána součtem bodů z průběhu semestru a zkouškového testu, a to:
<90,100> A
<83,89> B
<75,82> C
<68,74> D
<60,67> E
<0,59> F
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
10 %
Absolvování průběžného testu (testů)
40 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VARIAN, H R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 8. vyd. New York: W.W. Norton & Co., 739 s. ISBN 978-0-393-93424-3.
KRUGMAN, P R. -- WELLS, R. Microeconomics. New York: Worth Publishers, 2004. 537 s. ISBN 0-7167-5229-8.
BERGSTROM, T C. -- VARIAN, H R. Workouts in intermediate microeconomics. 8. vyd. New York: W.W. Norton, 562 s. ISBN 978-0-393-93515-8.

Doporučená:
REES, R. Microeconomics. 3. vyd. New York: Pearson Education, 2004. 738 s. ISBN 0-582-40487-8.
Advanced microeconomic theory. 2. vyd. Boston: Addison Wesley, 543 s. ISBN 0-321-20453-0.
LEE, D R. Microeconomics for MBAs: the economic way of thinking for managers. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 536 s. ISBN 978-0-521-19147-0.
Study guide to accompany Parkin microeconomics. Boston: Pearson Addison-Wesley, 2010. 353 s. ISBN 978-0321-60911-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program N-EAMA Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 23. 6. 2020.

Typ výstupu: