Sylabus předmětu HOEZMII - HOE Zahradnická mechanizace (ZF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
HOEZMII
Název předmětu česky:
HOE Zahradnická mechanizace
Název předmětu anglicky:
HOE Horticultural Mechanization
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Pavla Bukovská (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
14.00-15.50
ZFAC1 (Led)P. Bukovská, P. Burg
Přednáška
Každý týden
56
Pondělí16.00-17.50ZFAC1 (Led)
Cvičení
Každý týden
10
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s rozdělením, konstrukcí a principy činnosti strojů využívaných v zahradnické produkci
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod, pěstitelské technologie, pracovní operace (dotace 2/2)
2.
Traktory (dotace 2/2)
3.
Stroje pro základní zpracování půdy (dotace 2/2)
4.
Rozmetadla organických a minerálních hnojiv (dotace 2/2)
5.
Stroje pro chemickou ochranu (postřikovače, rosiče) (dotace 2/2)
6.
Stroje pro sklizeň drobného ovoce (dotace 2/2)
7.
Stroje pro sklizeň jádrového ovoce (dotace 2/2)
8.
Stroje pro sklizeň skořápkatého ovoce (dotace 2/2)
9.
Stroje pro sklizeň hroznů (dotace 2/2)
10.
Stroje pro sklizeň zeleniny (dotace 4/4)
11.
Stroje pro třídění zahradnických produktů (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
konzultace
4 h
příprava na zkoušku
55 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
zpracování protokolů
15 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtovým testem (maximální počet bodů je 20, pro zápočet je nutné mít min. 18 bodů).
Zkouška je složena ze dvou částí písemná - 60% a ústní část 40%
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Horticultural machinery: operations and safety. 1. vyd. Charleston: CreateSpace, 2013. 208 s. ISBN 978-148-497-487-2.
Agricultural machinery & mechanization: basic concepts. 1. vyd. North Charleston: Createspace, 2012. 376 s. ISBN 978-1456328764.
Farm machinery. 11. vyd. London: BSP Professional Books, 1987. 450 s. ISBN 063202139X.
BELL, B. Farm machinery. 3. vyd. Ipswich: Farming Press, 1989. 265 s. ISBN 0852361998.
Farm Machinery and Equipment. 3. vyd. New York: Mc Graw-Hill Book Comp., 1948. 520 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HOE-IMHS International Master of Horticulture Science, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 4. 11. 2019.

Typ výstupu: