Sylabus předmětu HOESOV - HOE Skladování ovoce (ZF - LS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HOESOV
Název v jazyce výuky: Fruit Storage
Název česky: HOE Skladování ovoce
Název anglicky: HOE Fruit Storage
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Pavel Híc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Naučit studenty způsoby úchovy ovoce a zeleniny v čerstvén stavu a metody pro prodloužní jejich uchovatelnosti.


 
Obsah předmětu:
1.Biological factors involved in deterioration (allowance (1/0) (dotace 2/0)
2.Physiological breakdown and physical damage (allowance (2/0) (dotace 2/0)
3.Physiological breakdown and physical damage (allowance (2/0) (dotace 2/0)
4.Enviromental factors influencing deterioration (allowance (2/0) (dotace 2/0)
5.Suplements to temperature and humidity management(allowance (2/0) (dotace 2/0)
6.Postharvest procedure, estimating maturity (allowance 2/0) (dotace 2/0)
7.Harvesting systems , mechanical harvesting problems (allowance (2/0) (dotace 2/0)
8.Coolings methods , forced-air evaporative cooling (allowance (2/0) (dotace 2/0)
9.Storage systems, refrigeration, evaporators,refrigerants, (allowance 2/0) (dotace 2/0)
10.Controlled atmosphere storage, simple CA system,pressure test allowance (2/0) (dotace 2/0)
11.Ethylene in postharvest technology (allowance 2/0) (dotace 2/0)
12.Quality and safety factor,components quality, methods for evaluating
   quality (allowance 2/0)
(dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce

Oborově specifické kompetence:
 
-Aplikace poznatků v praxi
-Podmínky pro skladování ovoce a zeleniny
-Základní znalosti ovocnictví, zelinářství
-Znalosti o látkových složkách ovoce
-Znalosti skladovacích technologií

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     odborná exkurze10 h
     konzultace15 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava na průběžný test10 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování protokolů10 h
     zpracování seminární práce15 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
písemná zkouška, ústní zkouška, cvičební protokoly
zápočet a protokoly, písemná a ústní zkouška
Minimální požadavky na splnění zkoušky:
A: 90-100% (správných odpovědí)
B: 80-90%
C: 70-80%
D: 60-70%
E: 50-60%
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPostharvest technology of horticultural crops,Oakland, CAUniversity of California Division of Agriculture and Natural Resources20011-879906-51-1
ZKADER, A A.Postharvest Technology of Horticultural CropsOaklandUniversity of California Press19920-931876-99-0
ZTHOMPSON, A K.Fruit and vegetables: harvesting, handling, and storage9780470751060
ZGOLIÁŠ, J. -- BÖTTCHER, H.Determination of Volatiles of Impact Fruits during Phase of Ripening1998ISSN 0027-769X
ZGOLIÁŠ, J.Dynamics of ethylene production during the harvest and cooling storage1998ISSN 0862-867X
ZGOLIÁŠ, J. -- FRUHWIRT, M.Formation of anaerobic products in sweet cherries and their partial release into ambient atmosphere under low oxygen storage2008ISSN 1613-9216
ZGOLIÁŠ, J.Skladování ovoce v řízené atmosféřePrahaBrázda2011978-80-209-0386-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 4. 11. 2019.

Typ výstupu: