Sylabus předmětu EBA-MI - Mikroekonomie 1 v AJ (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EBA-MI
Název předmětu česky: Mikroekonomie 1 v AJ
Název předmětu anglicky: Microeconomics 1
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-EAMA Economics and Management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program B-EAMA Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 22. 5. 2020.

Typ výstupu: