Sylabus predmetu EBC-MI - Mikroekonomie 1 (PEF - ZS 2020/2021)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EBC-MI
Název v jazyce výuky: Mikroekonomie I
Název česky: Mikroekonomie 1
Název anglicky: Microeconomics 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (8 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2020/2021
Vyučující: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška a ne Mikroekonomie I
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z teorie mikroekonomie. Zvláštní pozornost je věnována marginální analýze, která umožňuje identifikovat pravidla jednání hospodářských subjektů a osvojení metod využívaných v analýze hospodářských procesů.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku76 h
     příprava na průběžný test10 h
Celkem142 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Důraz je kladen na písemnou část, jejíž úspěšné absolvování předpokládá dosažení alespoň 50 % z možných bodů. Pokud student neuspěje u písemné části, zkoušku opakuje. Na základě písemné části získávají studenti hodnocení A (alespoň 90 %), B (80 %), C (70 %), D (60 %) nebo E (50 %). Pokud student dosáhne alespoň hodnocení E a chce své hodnocení zlepšit, dostaví se k ústní části zkoušky.
Zápočet získávají studenti prezenční formy na základě dvou písemných prací, pokud dosáhnou alespoň 50 % úspěšnosti v průměru.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMANKIW, N G.Zásady ekonomiePrahaGrada Publishing200080-7169-891-1
ZJUREČKA, V.MikroekonomieGrada Publishing2018978-80-271-0146-7
ZMANKIW, N G.Principles of Economics, 6th editionUSASouth-Western Cengage Learning2012978-0-538-45305-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. dne 11. 3. 2020.

Typ výstupu: