Sylabus předmětu EBC-MI - Mikroekonomie 1 (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EBC-MI
Název předmětu česky:
Mikroekonomie 1
Název předmětu anglicky:
Microeconomics 1
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Alexandra Adamišinová (cvičící, zkoušející)
Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Radek Náplava (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Obor
Ročník
Skupina
VyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
Q42
B-EAM
1
14
M. Mádr
Cvičení
Každý týden
30
Pondělí
9.00-10.50
Q45
B-EAM
 
1
2
5
 
Cvičení
Každý týden35
Pondělí
11.00-12.50
Q42
B-EAM
1
13
Cvičení
Každý týden
30
Pondělí
13.00-14.50
Q01
B-EAM
1
 
K. Fuchs
Přednáška
Každý týden400
Pondělí
15.00-16.50
Q48
B-EAM
 
1
2
10
 
V. KajurováCvičení
Každý týden
30
Pondělí
17.00-18.50
Q22B-EAM
 
1
2
7
 
Cvičení
Každý týden
30
Úterý
13.00-14.50
Q31B-EAM
 
1
2
4
 
Cvičení
Každý týden30
Úterý
13.00-14.50
Q03
B-EM
B-F
 
 
1
1
2
3
 
 
 
 
Přednáška
Každý týden
200
Úterý
13.00-14.50
Q44
B-EAM
 
1
2
11
 
R. Náplava
Cvičení
Každý týden
35
Úterý15.00-16.50
Q45
B-EAM
 
1
2
9
 
Cvičení
Každý týden
30
Úterý
17.00-18.50
Q22
A. FrancCvičení
Každý týden
30
Středa
7.00-8.50Q43
B-F
 
1
2
1
 
A. Adamišinová, M. MachayCvičení
Každý týden
30
Středa
13.00-14.50Q28B-EAM
 
1
2
6
 
CvičeníKaždý týden
35
Čtvrtek
7.00-8.50
Q44
B-EAM
 
1
2
12
 
Cvičení
Každý týden
30
Čtvrtek
11.00-12.50
Q31
B-F
1
2
J. Dušková
Cvičení
Každý týden
30
Čtvrtek
13.00-14.50
Q33
B-EAM
 
1
2
3
 
R. Náplava
Cvičení
Každý týden35
Čtvrtek
17.00-18.50
Q48
CvičeníKaždý týden
30
Pátek
7.00-8.50
Q22
B-EAM
 
1
2
8
 
J. Dušková
Cvičení
Každý týden
30
Pátek
9.00-10.50
Q22
B-EAM
 
1
2
2
 
Cvičení
Každý týden
30
Pátek11.00-12.50
Q31
B-EAM
 
1
2
1
 
J. Dušková
Cvičení
Každý týden
30
Sobota13.00-16.50
Q03
B-EAM
 
1
2
51
 
K. FuchsPřednáška
Nepravidelně
170
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z teorie mikroekonomie. Zvláštní pozornost je věnována marginální analýze, která umožňuje studentovi identifikovat pravidla jednání hospodářských subjektů a osvojení metod využívaných v analýze hospodářských procesů.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h16 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace18 h
18 h
příprava na zkoušku
70 h
90 h
příprava na průběžné hodnocení
64 h
60 h
příprava na průběžný test
16 h
40 h
Celkem
224 h
224 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Důraz je kladen na písemnou část, jejíž úspěšné absolvování předpokládá dosažení alespoň 60 % z možných bodů. Pokud student neuspěje u písemné části, zkoušku opakuje. Na základě písemné části získávají studenti hodnocení A (alespoň 90 %), B (83 %), C (75 %), D (68 %) nebo E (60 %). Pokud student dosáhne alespoň hodnocení E a chce své hodnocení zlepšit, dostaví se k ústní části zkoušky.
Zápočet se uděluje na základě vypracování a odevzdání 4 průběžných on-line testů, dostupných dle stanoveného harmonogramu v UISu. Zápočet se uděluje při dosažení 60% úspěšnosti, tedy 12 a více bodů z 20 možných.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Absolvování průběžného testu (testů)40 %
0 %
Absolvování závěrečného testu50 %
0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
10 %
0 %
Celkem
100 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MANKIW, N G. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1.
JUREČKA, V. Mikroekonomie. 3. vyd. Grada Publishing, 2018. 398 s. Expert. ISBN 978-80-271-0146-7.
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.
FUCHS, K. Mikroekonomie I.  [online]. 2020. URL: http://Dokumentový server předmětu v UIS.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-EAM Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-EAM Ekonomika a management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 17. 9. 2020.

Typ výstupu: