Sylabus předmětu EBA-AJ1 - Angličtina 1 (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EBA-AJ1
Název předmětu česky:
Angličtina 1
Název předmětu anglicky:
English Language 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
po domluvě s garantem
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Matej Grochal (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Petra Eliška Rannestad, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Mgr. Filip Staněk (cvičící, tutor, zkoušející)
PaedDr. Irena Ševčíková (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška a (ne Obchodní jazyk - angličtina nebo ne Obchodní jazyk - angličtina)
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Obor
Ročník
Skupina
VyučujícíAkceČetnostKapacita
Pondělí
7.00-8.50
Q21
B-MOS
 
1
2
8
 
F. StaněkCvičení
Každý týden
27
Pondělí
9.00-10.50
Q26
B-EAM
1
3
Cvičení
Každý týden
27
Pondělí
13.00-14.50
Q26
B-MOS
 
1
2
5
 
M. NavrátilováCvičeníKaždý týden27
Pondělí
15.00-16.50
Q21
B-EAM
 
1
2
4
 
Cvičení
Každý týden
28
Pondělí
17.00-18.50
Q21
B-F
1
1
Cvičení
Každý týden
25
Úterý
7.00-8.50
Q21
B-MOS
 
 
1
1
2
1
 
 
CvičeníKaždý týden28
Úterý
9.00-10.50
Q26
B-MOS
 
1
2
4
 
P. E. RannestadCvičení
Každý týden
26
Úterý11.00-12.50
Q24
B-EAM
 
1
2
5
 
P. E. Rannestad
Cvičení
Každý týden
27
Úterý
15.00-16.50
Q24
B-MOS
1
9
CvičeníKaždý týden
20
Úterý
17.00-18.50
Q21B-EAM
 
1
2
12
 
M. GrochalCvičeníKaždý týden
26
Středa
11.00-12.50
Q26
B-EAM
 
1
2
11
 
F. Staněk
Cvičení
Každý týden
26
Středa
11.00-12.50Q35
B-EAM
1
14
M. NavrátilováCvičení
Každý týden
20
Středa
13.00-14.50Q21
B-EAM
 
1
2
9
 
CvičeníKaždý týden
27
Čtvrtek
9.00-10.50
Q26
B-EAM
 
1
2
8
 
CvičeníKaždý týden26
Čtvrtek
9.00-10.50Q21
B-EAM
 
1
2
2
 
Cvičení
Každý týden
28
Čtvrtek
11.00-12.50
Q21
Cvičení
Každý týden
20
Čtvrtek
11.00-12.50Q26
B-MOS
 
1
2
2
 
Cvičení
Každý týden
27
Čtvrtek
13.00-14.50Q21
B-MOS
 
1
2
6
 
Cvičení
Každý týden27
Čtvrtek
13.00-14.50
Q24
B-MOS
 
1
2
7
 
M. GrochalCvičení
Každý týden
26
Čtvrtek
15.00-16.50
Q21
B-MOS
 
1
2
3
 
I. ŠevčíkováCvičení
Každý týden
25
Pátek9.00-10.50
Q26
B-EAM
 
1
2
6
 
Cvičení
Každý týden
20
Pátek11.00-12.50
Q26
B-EAM
 
1
2
10
 
Cvičení
Každý týden
26
Pátek
13.00-14.50
Q21
B-EAM
 
1
2
1
 
I. Ševčíková
Cvičení
Každý týden
20
Pátek
13.00-14.50
Q44
B-EAM
1
13
Cvičení
Každý týden
20
Pátek
13.00-14.50
Q26B-EAM
 
1
2
7
 
CvičeníKaždý týden
26
Pátek14.00-17.50Q03B-AII
B-EAM
1
1
51
51
M. NavrátilováPřednáška
Nepravidelně
170
Pátek
15.00-16.50
Q21
B-F
1
2
Cvičení
Každý týden
20
Pátek
15.00-16.50
Q26
B-AII
1
1
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka na úrovni B1, a to ve všech řečových dovednostech (čtení, psaní, mluvení a poslech). Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti společenských témat, procvičí si schopnost diskutovat a komunikovat v simulovaných situacích. Student dokáže podat rozvinutý popis určité problematiky a vyjádřit svůj postoj, zvládá číst náročné texty. Student je schopen porozumět i spontánním, nepřipraveným projevům. Student si prohloubí znalosti gramatických struktur.
 
Obsah předmětu:
1.
Práce, charakter člověka (dotace 0/0)
 
a.tvoření otázek, nepřímá otázka, pomocná slovesa, stupňování přídavných jmen
b.
svět práce, pracovní pohovor, charakterové vlastnosti
c.
vedení rozhovoru na různá témata, vypravování příběhu a reakce na neobvyklá sdělení
d.
intonace v otázkách, intonace a rytmus ve větě

2.
Zdraví (dotace 0/0)
 
a.
předpřítomný čas prostý a průběhový, přídavná jména ve funkci podstatných jmen, pořadí přídavných jmen
b.
nemoci a zranění – podstatná jména, přídavná jména a frázová slovesa
c.
nemoci a zranění, návštěva lékaře
d.
výslovnost ʃ, dʒ, tʃ, k, přízvuk ve slově (lékařská terminologie)

3.Cestování (dotace 0/0)
 
a.
slovesné časy pro vyprávění příběhu: minulý prostý a průběhový, předminulý čas prostý a průběhový, výrazy so…, such…that
b.
cestování – letecká doprava – podstatná a přídavná jména, rozdíl mezi travel, trip a journey, frázová slovesa
c.
výslovnost samohlásek ve slovesech v minulém čase

4.
Přírodní prostředí (dotace 0/0)
 
a.
vyjádření budoucnosti, podmínkové věty: 0 a 1. podmínka, věty časové s přítomným a budoucím časem
b.
počasí – popis počasí, extrémní počasí, přídavná jména, výrazy s take
c.přírodní prostředí, počasí, rozhovor o možných událostech
d.
samohlásky a dvojhlásky

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
28 h
12 h
příprava na průběžné hodnocení50 h50 h
příprava na průběžný test
34 h
50 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Požadavkem na úspěšné ukončení semestru je absolvování dvou průběžných testů a zápočtového testu. Souhrnný výsledek ze všech testů musí činit minimálně 60 % z celkového počtu bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
40 %
50 %
Absolvování průběžného testu (testů)
30 %
0 %
Absolvování závěrečného testu
30 %
50 %
Celkem
100 %
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. English File Upper-Intermediate Third Edition Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2019. 200 s. ISBN 978-0-19-455843-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-EAM Ekonomika a management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-MOS Management obchodu a služeb, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-EAM Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 15. 9. 2020.

Typ výstupu: