Course syllabus WS2 - Workshop II (FH - SS 2019/2020)


     Czech          English          


Course code:
WS2
Course title in Czech:
Workshop II
Course title in English:
Workshop II
Semester:
SS 2019/2020
Mode of completion and number of credits: Exam (10 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/10 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
master continuing
Course type: required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Course supervising department:
Department of Landscape Planning (FH)
Faculty:
Faculty of Horticulture
Teachers: Ing. Zuzana Fialová (instructor, lecturer)
Ing. Radim Klepárník (instructor, lecturer)
Ing. Iveta Kopřivová (examiner, instructor, lecturer)
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites:
 
Timetable in this semester:
Day
From-till
Room
Teacher
Entry
Frequency
Capacity
Tuesday
8.00-17.50
ZFC13 (Led)
Seminar
Every week
14
Tuesday8.00-17.50
ZFC21 (Led)
Seminar
Every week
14
 
Aim of the course and learning outcomes:
The aim of the course is to examine students' ability to implement project activities. Teaching is done on "projects requested". These are initiated by the government and by partners the university.
 
Course content:
1.
Workshop 2 - development of the project in the field of landscape architecture (allowance 0/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
workshop140 h
preparation for regular assessment
20 h
preparation of presentation20 h
elaboration and execution of projects
100 h
Total
280 h
 
Assessment methods:
Graphical examination -- handing in project documentation for building permission on "requested project".
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
DAY, C. Duch & místo: uzdravování našeho prostředí : uzdravující prostředí. 1st ed. Brno: ERA, 2004. 273 p. ISBN 80-86517-95-0.
KUČA, K. Brno: Vývoj města,předměstí a připojených vesnic. 1st ed. Praha: Baset, 2000. 664 p. ISBN 80-86223-11-6.
GEHL, J. -- GEMZOE, L. Nové městské prostory. Brno: Era, 2002. 263 p. ISBN 80-86517-9-8.
GEHL, J. Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. 1st ed. Brno: Nadace Partnerství, 2000. 202 p. ISBN 80-85834-79-0.
KOCH, W. Evropská architektura: encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. 2nd ed. Praha: Universum, 2008. 552 p. ISBN 978-80-242-2029-1.
NORBERG SCHULZ, C. Genius loci: K fenomenologii architektury. Praha: Odeon, 1994. 221 p. ISBN 80-207-0241-5.
ADÁMKOVÁ, B. Hledání ducha české krajinářské zahrady. In KULHÁNKOVÁ, Z. -- FIŠEROVÁ, L. Sborník příspěvků k teorii, vývoji a tvorbě v krajinářské architektuře a zahradním umění: příspěvků Ústavu zahradní a krajinářské architektury, MZLU Brno. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, 2005, p. 5--10. ISBN 80-7157-908-4.
LYNCH, K. Obraz města = The image of the city. 1st ed. Praha: Polygon, 2004. 202 p. ISBN 80-7273-094-0.
ŠILHÁNKOVÁ, V. Suburbanizace: hrozba fungování (malých) měst. Hradec Králové: Civitas pro Populi, 2007. 224 p.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-LA-LA Landscape Architecture, full-time form, initial period WS 2018/2019
 
Course listed in previous semesters: SS 2018/2019, SS 2017/2018, SS 2016/2017, SS 2015/2016, SS 2014/2015, SS 2013/2014 (and older)
Teaching place: Lednice


Last modification made by Josef Knézlík on 10/30/2019.

Type of output: