Sylabus předmětu DP - Diplomová práce (ZF - LS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DP
Název v jazyce výuky: Diplomová práce
Název česky: Diplomová práce
Název anglicky: Diploma Project
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (20 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Burgová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jiří Damec, CSc. (zkoušející)
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Friedl, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Híc, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miloš Jurica, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D. (zkoušející)
Ing. arch. Markéta Krejčí, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zora Kulhánková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (zkoušející)
Ing. Jiří Martinek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Daniel Matějka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. Anna Němcová (zkoušející)
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lucie Poláčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kamil Prokeš, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Alena Salašová (zkoušející)
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Oldřiška Sotolářová (zkoušející)
Ing. Ivo Soural, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Šnurkovič, Ph.D., DiS. (zkoušející)
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (garant)
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Zpracování samostatné DP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.Vypracování diplomové práce. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost adekvátní interpretace výsledků
-Schopnost sestavení metodiky pro experiment, realizaci experimentu a jeho vyhodnocení
-Schopnost vědecké práce,
-Schopnost zhodnocení stavu řešené problematiky, správné definování cíle
-Schopnost zpracovat ucelený materiál obsahově vymezený zadáním práce

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     práce v terénu50 h
     odborná praxe30 h
     konzultace30 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování projektů150 h
     zpracování seminární práce269 h
Celkem560 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí,
- elektronická i tištěná verze práce je shodná,
- vložení závěrečné práce ve stanoveném termínu do UIS.
(Tento předmět si student může zapsat při zahraničním výjezdu.)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZECO, U.Jak napsat diplomovou práciV OlomouciVotobia199780-7198-173-7
ZVÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M.Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné prácePrahaOeconomica2011978-80-245-1819-0
ZČMEJRKOVÁ, S. -- DANEŠ, F.Jak napsat odborný textPrahaLeda199980-85927-69-1
ZSLANÝ, A.Jak (ne)napsat závěrečnou práciBrnoMU199380-210-0727-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Typ výstupu: