Sylabus předmětu TB2 - Technologické laboratoře II (bc.) (ZF - LS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TB2
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Technologické laboratoře II (bc.)
Název anglicky: Laboratory Techniques II (B.Sc.)
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Pavel Híc, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Dr. Ing. Anna Němcová (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Rozsah předmětu umožňuje provádět časově náročnější práce v laboratoři týkající se stanovení některých obsahových složek, konzervačních látek, příp. ověření účinnosti technologických operací. Předmět prohlubuje praktické znalosti i laboratorní zručnost studentů.
 
Obsah předmětu:
1.Příprava sterilované zeleniny - příprava, výpočet nálevu, sterilace (dotace 0/3)
2.Příprava kompotu - látkové složení ovoce, příprava, výpočet nálevu, sterilace (dotace 0/3)
3.Příprava zeleniny v soli - příprava zeleniny, výpočet soli, kontrola obsahu soli titračně (dotace 0/3)
4.Příprava polotovaru chemicky konzervovaného - stanovení koncentrace SO2 v H2SO3, příprava protlaku, výpočet konzervační dávky, kontrola obsahu SO2 v homogenátu (dotace 0/3)
5.Blanšírování zeleniny - předváření v rozdílných variantách lázně, kontrola enzymatické aktivity, vyhodnocení tepelného ošetření - návrh optimální doby blanšírování (dotace 0/3)
6.Průběžný písemný test (dotace 0/3)
7.Příprava proslazeného ovoce - úprava ovoce, proslazování, kontrola výrobku (dotace 0/3)
8.Stanovení průteplivosti konzervy (dotace 0/3)
9.Rozbor sterilované zeleniny a kompotu (dotace 0/3)
 
a.Toto téma bylo inovováno v rámci realizace projektu č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/ 0002365

10.Stanovení účinnosti termosterilace (dotace 0/3)
 
a.Toto téma bylo inovováno v rámci realizace projektu č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/ 0002365

11.Příprava dvousložkové marmelády - stanovení látkových složek vstupní suroviny, výpočet, praktická příprava (dotace 0/3)
12.Písemný test, závěrečný ústní zápočet (dotace 0/3)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikace chemických výpočtů.
-Schopnost využít teoretické znalosti oboru a získat praktické znalosti a laboratorní zručnost
-Znalost zpracování vybraných potravin.
-Znalosti o látkových složkách ovoce a zeleniny

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     laboratorní práce42 h
     odborná praxe5 h
     konzultace5 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžné hodnocení15 h
     příprava na průběžný test10 h
     zpracování protokolů15 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování 12 protokolů z laboratorního cvičení.
Způsob ukončení: zápočet.
Písemný test: technologické výpočtové vztahy - 2 x 50 minut písemné testy v průběhu bloku (musíte obdržet minimálně 40 bodů z maxima 60.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZGOLIÁŠ, J.Skladování a zpracování I. : základy chladírenství . Základy chladírenstvíBrnoVysoká škola zemědělská198080-7157-229-221996
ZKYZLINK, V.Teoretické základy konzervace potravinBratislavaSNTL/Alfa1988
ZKUBÁŇ, V.Analýza potravinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-036-7
ZPRÍBELA, A.Analýza potravin : CvičenieBratislavaSTU199180-227-0398-2
DHÍC, P. E-learningová opora výuky předmětu. Mendelova univerzita Brno 2018. Zdroj:https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?prez=316

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 20. 2. 2020.

Typ výstupu: