Sylabus předmětu KBP - K-Bakalářská práce (ZF - LS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KBP
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: K-Bakalářská práce
Název anglicky: Bachelor Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (10 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavla Bukovská (zkoušející)
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Čížková (zkoušející)
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Klára Chvalinová (zkoušející)
Ing. Kristýna Klasová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Kumšta, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (zkoušející)
Ing. Darek Lacina (zkoušející)
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (zkoušející)
Ing. Kamil Prokeš, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Božena Průšová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. (zkoušející)
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Petr Salaš (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radek Sotolář, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Oldřiška Sotolářová (zkoušející)
Ing. Ivo Soural, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (garant, zkoušející)
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Zpracování samostatné BP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.Vypracování bakalářské práce (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Rozvíjení kreativity v odborné oblasti
-Schopnost adekvátní interpretace výsledků
-Schopnost zpracovat ucelený materiál obsahově vymezený zadáním práce
-Syntéza odborných znalostí oboru a studiem literatury
-Základní profesní znalosti

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     práce v terénu50 h
     konzultace40 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava prezentace5 h
     zpracování seminární práce164 h
Celkem280 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce při jejím odevzdání. Odevzdání práce (+ vložení do UIS) a obhajoba.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZECO, U.Jak napsat diplomovou práciV OlomouciVotobia199780-7198-173-7
ZSLANÝ, A.Jak (ne)napsat závěrečnou práciBrnoMU199380-210-0727-3
ZVÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M.Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné prácePrahaOeconomica2011978-80-245-1819-0
ZSYNEK, M. -- SEDLÁČKOVÁ, H. -- SVOBODOVÁ, I.Jak psát diplomové a jiné písemné prácePrahaVŠE199980-7079-131-4
ZPRAHA, Č.Jak psát vysokoškolské závěrečné práce
ZČVUT, P.Jak psát vysokoškolské závěrečné práce

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Typ výstupu: