Sylabus předmětu ZKP - Základy kvasného průmyslu (ZF - LS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZKP
Název v jazyce výuky: Základy kvasného průmyslu
Název česky: Základy kvasného průmyslu
Název anglicky: Principles of Fermentation Industry
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (7 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Híc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: Mikrobiologie
 
Zaměření předmětu:
Seznámit posluchače s principy využívání mikroorganizmů v biotechnologiích, zejména s ohledem na hlavním oblasti použití, ekonomické a ekologické aspekty. Posluchači získají základní vědomosti o výrobních zařízeních kvasného průmyslu, v aplikaci produkčních mikroorganizmů a enzymů v technologických procesech, přípravě substrátů, řízení fermentačních postupů a izolace produktů. Podstatný prostor je věnován konkrétním kvasným výrobám, především lihovarství a výrobě lihovin, drožďárenství, pivovarství, produkci organických kyselin.
 
Obsah předmětu:
1.Hlavní oblasti použití biotechnologií a významné produkty (dotace 2/0)
2.Surovinová základna biotechnologií a látkové složky kultivačních médií (dotace 3/0)
3.Produkční mikroorganismy v kvasných výrobách, jejich vlastnosti a požadavky (dotace 3/0)
4.Technické požadavky na bioreaktory a jejich řízení (dotace 2/0)
5.Separační zařízení v kvasném průmysl (dotace 2/0)
6.Základy lihovarství a výroba lihovin (dotace 3/0)
7.Základy sladařství a pivovarství (dotace 3/0)
8.Technologie výroby lisovaného a aktivního sušeného droždí (dotace 3/0)
9.Výroba mikrobiální biomasy (dotace 2/0)
10.Technologie výroby kyseliny citronové a octové (dotace 3/0)
11.Fermentační výrobky z mléka (dotace 2/0)
12.Praktická cvičení (dotace 0/42)
 
a.Jednoduchá destilace
b.Rektifikace
c.Birektifikační zkouška ovocných destilátů
d.Příprava kongresní sladiny
e.Destilační stanovení alkoholu
f.Destilační stanovení těkavých kyselin
g.Izolace a purifikace amylolytického enzymu
h.Stanovení aktivity enzymů
i.Inženýrské výpočty v lihovarství I.
j.Inženýrské výpočty v lihovarství II.
k.Exkurze
l.Zápočtový test

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost laboratorních experimentů a zkoušek.
-Znalost principů fermentačních technologií.
-Znalost průmyslové kultivace mikroorganismů.
-Znalost výroby lihovin, piva, droždí a potravinářských kyselin.
-Znalost zařízení fermentačních technologií.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení42 h
     odborná exkurze8 h
     konzultace2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test20 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe6 h
     zpracování protokolů20 h
Celkem196 h
 
Požadavky na ukončení:
účast na přednáškách
zápočtový test -- min. 75%
účast na cvičení a protokoly z cvičení -- min. 90%
ústní zkouška:
Minimální požadavky na splnění zkoušky:
A: 90-100% (správných odpovědí)
B: 80-90%
C: 70-80%
D: 60-70%
E: 50-60%
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPELIKÁN, M.Technologie kvasného průmysluBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200480-7157-578-X
ZKol.Procesy potravinářských a biochemických výrobPrahaVysoká škola chemicko-technologická v Praze200380-7080-527-7
DBASAŘOVÁ, G. -- ŠAVEL, J. -- BASAŘ, P.Pivovarství: Teorie a praxe výroby pivaPrahaVŠCHT Praha2010978-80-7080-734-7
DBioinženýrstvíPrahaAcademia200180-200-0768-7
DHUI, I H.Handbook of food and beverage fermentation technology.New YorkBoca Raton2004978-0-203-91355-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Typ výstupu: