Sylabus předmětu SBZ - Státní bakalářská zkouška (ZF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SBZ
Název předmětu česky: Státní bakalářská zkouška
Název předmětu anglicky:
Bachelor State Exam
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Garantující ústav: Děkanát ZF (ZF)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-Z-JRPZ Jakost rostlinných potravinových zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZI-Z Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZKA-SZ Správa zeleně, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZI-Z Zahradnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Typ výstupu: