Sylabus předmětu BP - Bakalářská práce (ZF - LS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BP
Název v jazyce výuky: Bakalářská práce
Název česky: Bakalářská práce
Název anglicky: Bachelor Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (10 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Burgová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Híc, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Klára Chvalinová (zkoušející)
Ing. Miloš Jurica, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kristýna Klasová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Iveta Kopřivová (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zora Kulhánková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Kumšta, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Darek Lacina (zkoušející)
Ing. Josef Licek (zkoušející)
Ing. Jiří Martinek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Daniel Matějka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Iva Novotná (zkoušející)
Ing. Eva Ondrušiková, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lucie Poláčková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Božena Průšová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Petr Salaš (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Alena Salašová (zkoušející)
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Oldřiška Sotolářová (zkoušející)
Ing. Ivo Soural, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Šnurkovič, Ph.D., DiS. (zkoušející)
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Uher (zkoušející)
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (garant, zkoušející)
Ing. Libuše Vrbová (zkoušející)
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Zpracování samostatné BP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.Vypracování bakalářské práce (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Shopnost naplánovat, realizovat a vyhodnotit experiment omezeného rozsahu
-Schopnost adekvátní interpretace výsledků
-Schopnost zpracovat ucelený materiál obsahově vymezený zadáním práce
-Syntéza odborných znalostí oboru a studiem literatury

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     práce v terénu50 h
     odborná praxe10 h
     konzultace30 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava prezentace5 h
     zpracování seminární práce164 h
Celkem280 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí,
- elektronická i tištěná verze práce je shodná,
- vložení závěrečné práce ve stanoveném termínu do UIS.
(Tento předmět si student může zapsat při zahraničním výjezdu.)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M.Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné prácePrahaOeconomica2011978-80-245-1819-0
ZŠANDEROVÁ, J.Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníkyPrahaSociologické nakladatelství200580-86429-40-7
ZSYNEK, M. -- SEDLÁČKOVÁ, H.Jak psát diplomové a jiné písemné prácePrahaVŠE200280-245-0309-3
ZPRAHA, Č.Jak psát vysokoškolské závěrečné práce

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Typ výstupu: