Sylabus předmětu CAD - Systémy CAD (ZF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CAD
Název předmětu česky: Systémy CAD
Název předmětu anglicky:
CAD systems
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
Ing. Pavla Bukovská (cvičící, zkoušející)
Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D. (cvičící, garant, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
17.00-18.50
A416J. Skoupil
Cvičení
Každý týden
20
Čtvrtek
15.00-16.50
A416
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit s principy kreslení a modelování v programu AutoCAD. Vytvářet projekty. Využít získaných poznatků v odborných předmětech (ateliéry, krajinné plánování, krajinná ekologie, atd.)
 
Obsah předmětu:
1.
Uživatelské rozhraní AutoCADu. (dotace 0/4)
 
a.Kreslící metody, editační metody a výběrové množiny.
b.
Meze, hladiny, typy čar.
c.
Šrafovací vzory a popisy.
d.
Textové styly, písmo.
e.
Kótovací styly, kotovaní.
f.
Seznámení s digitálními dokumenty pořízených v rámci projektu OPVK. (MAASZ-LÜBECK, 1926, Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084)

2.
Konstrukční nástroje. (dotace 0/4)
 
a.Konstrukce pomocí uzlových bodů, posun, zrcadlení a pole.
b.Konstrukce květinového záhonu. Vektorizace složitějších tvarů.

3.
Knihovna prvků. (dotace 0/6)
 
a.
Definice a tvorba bloků.
b.
Atributy.
c.Export a import atributů.
d.Externí reference.
e.
Praktické využití bloků pro tvorbu vlastní knihovny. Knihovny na internetu.

4.
Projekt řešeného území. (dotace 0/8)
 
a.
Zpracování různých typů podkladových dat (katastrální mapa, souřadnice JTSK apod.)
b.
Vytvoření celkové situace.
c.
Využití vlastní knihovny prvků, včetně bloků s atributy.
d.Kontingenční tabulka pro zpracování seznamu použitých rostlin.

5.
Tisk. (dotace 0/2)
 
a.
Výkresový prostor.
b.
Popisky, tabulky, legenda.

6.
3D modelování. (dotace 0/4)
 
a.
Pohledy a práce ze souřadnicovým systémem.
b.Tvorba a modifikace těles.
c.
Tvorba a modifikace ploch.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení28 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
zpracování projektů28 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - 2D projekt rodinné zahrady nebo parku. Využití vlastní knihovny prvků pro vytvoření celkové situace. Pro vytvoření osazovacího plánu a rozpisky využít bloků s atributy. Projekt obsahuje dvě rozvržení (výkresy) s celkovou situací řešeného území a osazovací a vytyčovací plán.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. AutoCAD Release 14. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2003. 399 s. ISBN 80-7226-440-0.

Doporučená:
ZIKEŠ, J. Učebnice AutoCADu. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 1996. 187 s. ISBN 80-85828-57-X.
OMURA, G. AutoCAD 2002. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 1093 s. Profesional. ISBN 80-247-0339-4.
AutoCAD Release 12. Brno: CCB, 1992. 199 s.
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. AutoCAD 2000. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1999. 13 s. ISBN 80-7226-229-7.
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. Učebnice AutoCAD 2002. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. 364 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7226-679-9.
MAASZ-LÜBECK, H. Kleine und grosse Gärten: aus der Werkstatt eines Gartengestalters : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Frankfurt an der Oder: Trowitzsch & Sohn, 259 s.
Lattenberg L. Autocad - align. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Autocad - měřítko při tisku. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Uchopovací režimy v Autocadu. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Typ výstupu: