Sylabus predmetu SKOOR - Školkařství okrasných rostlin (ZF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SKOOR
Název předmětu česky:
Školkařství okrasných rostlin
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
Ing. Jana Burgová, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Petr Salaš (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Úterý8.00-9.50ZFAB1 (Led)P. SalašPřednáškaKaždý týden
42
Úterý
12.00-13.50
ZFEM (Mend)
J. BurgováCvičení
Každý týden
22
Sobota
8.00-12.50
ZFAC2 (Led)
P. Salaš
Přednáška
Nepravidelně
15
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je v návaznosti na znalosti z předmětu Dendrologie a popřípadě Květinářství (trvalky) rozšířit informace o základy technologií moderní školkařské produkce okrasných rostlin (generativní a vegetativní způsoby množení, množitelské technologie ve sklenících i ve volné půdě, stav a srovnání se školkařsky vyspělými státy).
 
Obsah předmětu:
1.
Historie a vývoj školkařství v Evropě a ČR, Svaz školkařů ČR, stav a perspektivy školkařství (dotace 2/2)
2.
Fyziologie generativního množení okrasných rostlin (dotace 2/2)
3.
Matečnice, stavby a zařízení pro množení rostlin (dotace 2/2)
4.
Dormance semen, stratifikace osiva a další metody předosevní přípravy osiva (dotace 2/2)
5.Sběr, čištění a uskladnění osiva, kvalitativní parametry osiva, kontrola kvality (dotace 2/2)
6.
Fyziologie vegetativního množení okrasných rostlin (dotace 2/2)
7.Vegetativní rozmnožování přímé – intenzivní technologie množení (dotace 2/2)
8.
Vegetativní rozmnožování přímé – méně intenzivní, ale v praxi využívané metody (dotace 2/2)
9.
Vegetativní rozmnožování přímé – řízkování (bylinné, dřevité, polovyzrálé řízky) (dotace 2/2)
10.
Vegetativní rozmnožování přímé - mikropropagace (dotace 2/2)
11.Vegetativní rozmnožování nepřímé - roubování (dotace 2/2)
12.
Vegetativní rozmnožování nepřímé - očkování (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h
24 h
cvičení
28 h
0 h
práce v terénu
20 h
0 h
odborná exkurze
8 h
10 h
konzultace10 h30 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
1 h
příprava na zkoušku
15 h
30 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
25 h
příprava prezentace
5 h5 h
zpracování seminární práce15 h
15 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je podmíněn účastí na exkurzi (100%), odevzdáním a obhajobou semestrální práce, účastí na cvičeních min. z 80%. Ústní zkouška.
Minimální požadavky na splnění zkoušky:
A: 90-100% (správných odpovědí)
B: 80-90%
C: 70-80%
D: 60-70%
E: 50-60%
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
WALTER, V. Rozmnožování okrasných stromů a keřů. 3. vyd. Praha: Brázda, 2011. 310 s. ISBN 978-80-209-0385-3.
BÄRTELS, A. Rozmnožování dřevin. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1988. 451 s.
VILKUS, E. a kol. Rozmnožování ovocných a okrasných dřevin: základy školkařství. 2. vyd. Praha: Květ, 2000. 103 s. ISBN 80-85362-39-2.
OBDRŽÁLEK, J. -- PINC, M. Vegetativní množení listnatých dřevin: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Průhonice: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, 1997. 118 s. ISBN 80-85116-13-8.
ŠEBÁNEK, J. Fyziologie vegetativního množení dřevin = Physiology of vegetative propagation of woody species : monografie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 60 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis =. ISBN 978-80-7375-238-5.
PROCHÁZKA, S. -- ŠEBÁNEK, J. a kol. Regulátory rostlinného růstu. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. 395 s. ISBN 80-200-0597-8.

Doporučená:
WALTER, V. -- DVORSKÝ, P. Pěstování okrasných stromů a keřů. 1. vyd. Praha: SZN, 1984. 383 s. Rostlinná výroba.
Nursery management: administration and culture. 4. vyd. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. 530 s. ISBN 0-13-857996-2.
HARTMANN, T. -- KESTER, D E. Hartmann and Kester's Plant Propagation: Principles and Practices. Pennsylvania State University: Prentice Hall, 2002. 880 s. ISBN 0-13-679235-9.
BROWN, G E. -- KIRKHAM, T. -- LANCASTER, R. The Pruning of Trees, Shrubs and Conifers. 2. vyd. Portland: Timber Press, 2004. 338 s. ISBN 978-0-88192-613-2.
SALAŠ, P. -- TRUHLÁŘ, V. 100 let česko-slovenského školkařství 1919-2019: almanach Svazu školkařů ČR. Svaz školkařů České republiky, z.s., 2019. 122 s. ISBN 978-80-907353-0-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace NZ Zahradnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NZ Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky: Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Typ výstupu: