Course syllabus DEUM2 - Dějiny umění II (FH - SS 2019/2020)


     Czech          English          


Course code:
DEUM2
Course title in Czech:
Dějiny umění II
Course title in English:
-- item not defined --
Semester: SS 2019/2020
Mode of completion and number of credits:
Exam (3 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
bachelor
Course type: required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
Faculty: Faculty of Horticulture
Teachers:
Mgr. et Mgr. Martina Mrázová (examiner, lecturer)
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová (supervisor)
Prerequisites:
Dějiny umění I and AKR19
 
Timetable in this semester:
Day
From-till
Room
TeacherEntryFrequencyCapacity
Wednesday
9.00-10.50
M1.09M. Mrázová
Lecture
Every week64
 
Aim of the course and learning outcomes:
The aim of the course is to acquaint students with the basic stages of the development of European art from the 15th to the 18th century.
 
Course content:
1.Early Renaissance in Italy (quattrocento) (allowance 4/0)
2.
Late Gothic art in the Zaalp countries (allowance 4/0)
3.
High Renaissance in Italy (cinquecento) (allowance 4/0)
4.
Mannerism (allowance 4/0)
5.
Protobaroco and Baroque (late 16th - 17th century) (allowance 4/0)
6.
Late Baroque, Rococo and Classicism (18th century) (allowance 4/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
28 h
professional educational excursion
12 h
consultation
10 h
preparation for exam
34 h
Total
84 h
 
Assessment methods:
Prerequisites and co-requisites Demonstration of knowledge from compulsory literature in the form of a written examination, which includes a visual cognitive test (success rate at least 60%).
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
GOMBRICH, E H. -- GREGOROVÁ, M. Příběh umění. 2nd ed. Mladá fronta :, 1997. 683 p. ISBN 80-7203-143-0.
TOMAN, R. Baroko: architektura, sochařství, malířství. 2nd ed. Praha: Slovart, 2007. 500 p. ISBN 978-80-7209-771-5.
TOMAN, R. Umění italské Renesance : Architektura. Sochařství. Malířství. Kresba. 1st ed. Praha: Slovart, 1996. 464 p. ISBN 80-85871-94-7.
HUYGHE, R. Encyklopedie umění renesance a baroku. 1st ed. Praha: Odeon, 1970. 475 p. Světové dějiny ;.
JOHNSON, P. Dějiny renesance. 1st ed. Brno: Barrister & Principal, 2004. 149 p. ISBN 80-86598-68-3.
VLČEK, P. Dějiny architektury renesance a baroka. 1st ed. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. 286 p. ISBN 80-01-03407-0.

Recommended:
BLAŽÍČEK, Oldřich J. Umění baroku v Čechách. Praha: Obelisk - nakladatelství umění a architektury, 1971.
FUČÍKOVÁ, Eliška, ed. Rudolf II. a Praha: císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy : [Pražský hrad, Valdštejnský palác, 30. května - 7. září 1997]. Praha: Správa Pražského hradu, 1997. ISBN 80-902051-6-X.
INGERLE, Petr. Příběh perspektivy: dějiny jedné ideje : od renesance k modernímu umění a myšlení. Brno: Barrister & Principal, 2010. ISBN 978-80-87474-09-9.
KROUPA, Jiří, ed. V zrcadle stínů: Morava v době baroka, 1670-1790. Brno: Moravská galerie, 2002. ISBN 80-7027-121-3.
KRSEK, Ivo. Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0540-4.
PREISS, Pavel. Panoráma manýrismu: kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha: Odeon, 1974.
VLNAS, Vít, ed. Sláva barokní Čechie: umění, kultura a společnost 17. a 18. století : [Praha, 27/IV-28/X 2001, Obrazárna Pražského hradu, klášter sv. Jiří, Valdštejnská jízdárna, palác Kinských]. V Praze: Pro Národní galerii v Praze realizovalo nakl. Paseka, 2001. ISBN 80-7035-263-9.

Course listed in study plans for this semester:
Programme B-LAA Landscape architecture, full-time form, initial period WS 2019/2020
 
Course listed in previous semesters:
 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Josef Knézlík on 02/12/2020.

Type of output: