Course syllabus EKOL2 - Ekologie II (KA) (FH - SS 2019/2020)


     Czech          English          


Course code: EKOL2
Course title in Czech:
Ekologie II (KA)
Course title in English: -- item not defined --
Semester:
SS 2019/2020
Mode of completion and number of credits: Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
bachelor
Course type:
required
Type of delivery: usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Ing. Darek Lacina (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites:
Ekologie I (KA) and AKR19
 
Timetable in this semester:
Day
From-till
Room
Teacher
Entry
Frequency
Capacity
Wednesday11.00-12.50M1.09P. Kučera
Lecture
Every week64
Wednesday
13.00-14.50A414
Seminar
Odd week
22
Wednesday
13.00-14.50
A414
D. LacinaSeminar
Even week
22
Wednesday
15.00-16.50
A414
D. Lacina
Seminar
Even week
22
Wednesday15.00-16.50A414D. LacinaSeminar
Odd week
22
 
Aim of the course and learning outcomes:
Course content follows course Ecology I. - the most important characteristic of the first climax in the biosphere biomes. In the frameworks of ecological differences of climate, geological, pedological and geobotanical characteristics are measured species diversity, energy flow, trophic structure of ecosystems and the cycles of substances. The options are given examples of habitat models. Research results of Odum et al., Duvigneaud et al., Begon/Harper, Townsend et al. are used in during the lessons.
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendance
lecture
24 h
practice12 h
field work
24 h
consultation
4 h
project work
16 h
preparation for exam
16 h
preparation for regular assessment
12 h
elaboration and execution of projects
16 h
writing of seminar paper
16 h
Total
140 h
 
Assessment methods:
Conditions for granting the credit: a)80% attendance at seminars; b) 100% participation in field work.

Submitted seminar work (LAND USE) - map of the current use of the area of 500 ha in scale 1: 10000 with a selection of 10 more detailed sites.

Oral examination of two semesters (Ecology I. + Ecology II.)
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
DUVIGNEAUD, P. -- MEZŘICKÝ, V. Ekologická syntéza. 1st ed. Praha: Academia, 1988. 414 p.
BEGON, M. -- TOWNSEND, C R. -- HARPER, J L. Ecology: from individuals to ecosystems. 4th ed. Malden, MA: Blackwell Pub., 2006. 738 p. ISBN 978-1-4051-1117-1.
TOWNSEND, C R. -- BEGON, M. -- HARPER, J L. Essentials of ecology. 3rd ed. Malden, MA: Blackwell Pub., 2008. 510 p. ISBN 978-1-4051-5658-5.
ODUM, E. Základy ekologie. Praha: Academia, 1977. 733 p.
KUČERA, T. -- CHYTRÝ, M. -- KOČÍ, M. Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 p. ISBN 978-80-87457-03-0.
CHYTRÝ, M. -- NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ, Z. et al. Přehled vegetace České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2000. 319 p. ISBN 80-200-0762-8.
LAŠTŮVKA, Z. -- ŠŤASTNÁ, P. Ekologie. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 182 p. ISBN 978-80-7509-182-6.
VESELÁ, Š. -- SCHNEIDER, J. -- HOLUŠOVÁ, K. -- LAMPARTOVÁ, I. -- KARBER, V. -- LORENCOVÁ, H. -- LACINA, D. Funkce lesů v systému ekosystémových služeb. 23. 4. 2016 - 24. 4. 2016, Křtiny (CZ).
LACINA, D. Výsledky mapování biotopů jako jedna z charakteristik krajiny.  [DVD-ROM]. In GEO/BIO DIVERZITA - INTEGRUJÍCÍ PERSPEKTIVY. p. 59--71. ISBN 978-80-86561-53-0.
ALLABY, M. A dictionary of ecology. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. 473 p. ISBN 0-19-860905-1.
WOODWARD, G. Advances in ecological research. 1st ed. London: Academic Press, 2010. 436 p. Advances in ecological research ;. ISBN 978-0-12-381363-3.
SALAŠOVÁ, A. -- KUČERA, P. -- STRÁNSKÝ, M. -- VYBÍRAL, J. Management kulturní krajiny. 15. 10. 2010, Lednice (CZ).
MORAVEC, J. et al. Fytocenologie. 1st ed. Praha: Academia, 2000. 403 p. ISBN 80-200-0128-X.

Recommended:
SLAVÍKOVÁ, J. Ekologie rostlin.
ŠARAPATKA, B. -- ABRAHAMOVÁ, M. -- ČÍŽKOVÁ, S. -- DOTLAČIL, L. -- HLUCHÝ, M. -- KŘEN, J. -- KURAS, T. -- LAŠTŮVKA, Z. -- LOSOSOVÁ, Z. -- POKORNÝ, E. -- POKORNÝ, J. -- POKORNÝ, R. -- SALAŠOVÁ, A. -- TKADLEC, E. -- TUF, I. -- VÁCHA, M. -- ZÁMEČNÍK, V. -- ZEIDLER, M. -- ŽALUD, Z. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 1st ed. Olomouc: Bioinstitut, o.p.s., 2010. 440 p. ISBN 978-80-87371-10-7.
LACINA, D. -- FLEKALOVÁ, M. Mapování sekundární krajinné struktury pro potřeby územního a krajinného plánování. Urbanismus a územní rozvoj. 2016. v. 19, no. 1, p. 4--13. ISSN 1212-0855. URL: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2016/2016-01/02-mapovani.pdf
Metodika koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území. KUČERA, P. -- FLEKALOVÁ, M. -- TRPÁKOVÁ, L. -- SEDLÁČEK, J. -- MATĚJKA, D. -- LACINA, D. 2016.
KUČERA, P. -- STRÁNSKÝ, M. -- WEBER, M. -- SALAŠOVÁ, A. -- ŠARAPATKA, B. et al. Úmluva o krajině = Landscape inconvenience : důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 183 p. ISBN 978-80-7375-967-4.
KOLEJKA, J. Nauka o krajině: geografický pohled a východiska. Praha: Academia, 2013. 440 p. ISBN 978-80-200-2201-1.
SALAŠOVÁ, A. Nauka o krajině I. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 175 p. ISBN 978-80-7509-185-7. URL: http://www.e-mendelu.cz/gallery/8/2449-ucebnice_nauka_o_krajine_i.pdf
SALAŠOVÁ, A. Nauka o krajině II. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 247 p. ISBN 978-80-7509-186-4.

Course listed in study plans for this semester:
Programme B-LAA Landscape architecture, full-time form, initial period WS 2019/2020
 
Course listed in previous semesters:  (and older)
Teaching place: Brno


Last modification made by Josef Knézlík on 10/30/2019.

Type of output: