Sylabus predmetu BIOKL - Bioklimatologie (ZF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BIOKL
Název předmětu česky:
Bioklimatologie
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí
13.00-13.50A412CvičeníKaždý týden
22
Pondělí
14.00-14.50
A412J. RožnovskýCvičení
Každý týden
22
Pondělí15.00-15.50A412J. RožnovskýCvičeníKaždý týden22
Úterý13.00-13.50
A412
CvičeníKaždý týden
22
Úterý14.00-14.50A412Cvičení
Každý týden
22
Úterý15.00-16.50
C01
J. Rožnovský
Přednáška
Každý týden
132
Sobota13.00-17.50ZFDP1 (Led)
Přednáška
Nepravidelně
98
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty podstatu meteorologických a klimatologických procesů v krajině a porostech a využít je v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.
Meteorologie (dotace 6/3)
 
a.
Počasí a podnebí, síť meteorologických stanic a jejich provoz.
b.
Vzduch a jeho složení, stratifikace atmosféry. Znečištění atmosféry.
c.
Sluneční záření.
Sluneční záření. Radiační a energetická bilance.
d.Teplota půdy, vody, organismů a vzduchu

2.
Oběh vody (dotace 6/3)
 
a.
Výpar a vlhkost vzduchu. Vlhkostní charakteristiky.
b.
Kondenzace, horizontální a vertikální hydrometeory.
c.Srážky, intercepce porostů.

3.
Synoptická meteorologie (dotace 4/2)
 
a.
Tlak vzduchu, tlakové útvary, cirkulace atmosféry.
b.Frontogeneze a cyklogeneze.
c.
Předpověď počasí, předpovědi pro zemědělství.

4.
Klimatologie (dotace 4/2)
 
a.
Metody, kategorie, typy klimatu, klasifikace klimatu.
b.Podnebí Země, Evropy a ČR.
c.Změna klimatu, podstata a dopady.

5.Bioklimatologie (dotace 8/4)
 
a.
Bioklimatologie a agroklimatologie.
b.
Agroklimatologické prvky a charakteristiky. Porostní klima. Fenologie.
c.
Agroklimatologická rajonizace ČR. Agroklimatologické modelování.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
20 h
cvičení
14 h0 h
příprava na zkoušku
40 h
40 h
zpracování protokolů
12 h
12 h
Celkem
94 h
72 h
 
Požadavky na ukončení:
Vypracování protokolů k zápočtu.
Písemná a ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ROŽNOVSKÝ, J. -- HAVLÍČEK, V. Bioklimatologie. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 1998.

Doporučená:
Rožnovský J. Prezentace Bioklimatologie. CD rom. Brno. Mednelova univerzita, 2019

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ZIZ Zahradnické inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-ZIZ Zahradnické inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Typ výstupu: