Sylabus predmetu OFS - Systémy oficiální statistiky (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OFS
Název v jazyce výuky: Systémy oficiální statistiky
Název česky: Systémy oficiální statistiky
Název anglicky: System of Official Statistics
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (garant)
Ing. Michaela Staňková (cvičící)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Přínosem předmětu je získání povědomí o metodologických postupech získávání statistických dat. Předmět se bude zaměřovat na získávání údajů z internetových zdrojů. Dalším cílem je schopnost správně interpretovat data z oficielních statistik. Kromě informace jak nalézt vhodná data byl měl předmět poskytnout i znalosti o typech údajů a klasifikaci.
 
Obsah předmětu:
1.Získávání statistických dat (dotace 8/4)
 
a.Úplné a výběrové zjišťování
b.Sčítání lidu
c.Typy datového souboru

2.Český statistický úřad (dotace 8/4)
 
a.Organizační struktura
b.Funkce a povinnosti statistického úřadu
c.Způsob získávání dat, typy údajů
d.Druhy klasifikací
e.Analýza údajů získaných na statistickém úřadu

3.Eurostat (dotace 8/4)
 
a.Organizační struktura, funkce a povinnosti úřadu
b.Způsob získávání dat, typy údajů
c.Analýza údajů získaných na statistickém úřadu

4.Další zdroje dat (dotace 4/2)
 
a.Amadeus
b.databáze České národní banky
c.databáze Ministerstva práce a sociálních věcí
d.databáze CIA

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost samostatné práce
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost nalézt vhodná data v dostupných databázích
-Znalost rozdělení dat do různých klasifikačních kategorií
-Znalost získávání různého typu dat
-Zvládnutí postupu při úpravách a očišťování údajů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     konzultace2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h
     zpracování projektů12 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro ukončení předmětu je nutné získat zápočet. Zápočet studenti získají za aktivní účast na cvičení a uznaný projekt. Projekt bude shrnutím znalostí získaných v průběhu semestru.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZStatistická ročenka České republiky 2014 = Statistical yearbook of the Czech Republic 2014PrahaČeský statistický úřad2014978-80-250-2580-2
ZKAČEROVÁ, E.Příběh statistikyPrahaČeský statistický úřad2014978-80-250-2517-8
DBUDÍKOVÁ, M. -- KRÁLOVÁ, M. -- MAROŠ, B.Průvodce základními statistickými metodamiPrahaGrada2010978-80-247-3243-5
DKOTLER, P.Moderní marketingPrahaGrada2007978-80-247-1545-2
DZákon o státní statistické službě č. 89/1995 Sb

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 25. 10. 2019.

Typ výstupu: