Sylabus předmětu DETA - Vývoj ekonomického myšlení v AJ (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DETA
Název předmětu česky:
Vývoj ekonomického myšlení v AJ
Název předmětu anglicky:
History of Economic Theories
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pátek
9.00-10.50
Q23Přednáška
Každý týden
74
Pátek
11.00-11.50
Q23
L. KoubaCvičení
Každý týden
30
Pátek
12.00-12.50
Q23L. Kouba
Cvičení
Každý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytuje systematické poznání dějin ekonomických teorií od vzniku klasické politické ekonomie jako samostatné vědní discipliny až po současnost. Jeho cílem je komplexnější chápání teoretických koncepcí obecné ekonomie vykládaných v kursech makroekonomie a mikroekonomie a jejich doplnění o rozhodující alternativní přístupy k ekonomii "hlavního proudu".
 
Obsah předmětu:
1.
Klasická polická ekonomie (dotace 2/2)
2.
Německá historická škola (dotace 2/0)
3.
Marxistická politická ekonomie (dotace 2/0)
4.Marginalistická revoluce a vývoj neoklasické ekonomie (dotace 2/2)
5.
Rakouská a neorakouská ekonomie (dotace 4/2)
6.
Dílo J.M.Keynese a neokeynesovská makroekonomie (dotace 2/2)
7.Postkeynesovská ekonomie (dotace 2/2)
8.
Neoricardovská ekonomie (dotace 2/0)
9.
Neoklasická renesance a vývoj neoklasických směrů po II. světové válce (dotace 4/4)
10.
Americký institucionalismus (dotace 2/0)
11.Nová institucionální ekonomie (dotace 2/0)
12.
Francouzský strukturalismus (francouzská sociologická škola) (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
příprava na zkoušku
40 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
0 h
Celkem
112 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
V průběhu semestru na cvičeních studenti vypracovávají dvě dílčí písemné práce, student pro získání zápočtu musí obdržet minimálně 10 bodů v součtu z 20 dostupných bodů a mít aktivní účast na cvičení. V případě neúspěchu může psát jednu soubornou opravnou práci, kde musí získat opět alespoň 10 bodů ze 20 bodů. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Pro úspěšné absolvování písemné části musí student získat alespoň 25 bodů z 50 bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
The wealth of ideas: a history of economic thought. 1. vyd. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006. 582 s. ISBN 978-0-521-69187-1.
An outline of the history of economic thought. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2004. 559 s. ISBN 0-19-927914-4.
A concise history of economic thought: from mercantilism to monetarism. Basingstoke, Hampshire [u.a.: Palgrave Macmillan, 2006. 339 s. ISBN 1-4039-8739-4.

Doporučená:
BLAUG, M. Economic theory in retrospect. 5. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 725 s. ISBN 0-521-57153-7.
A brief history of economics : artful approaches to the dismal science. Singapore: World Scientific, 2001. 481 s. ISBN 981-02-3848-7.
SCHUMPETER, J A. -- PERLMAN, M. History of economic analysis. New York: Oxford University Press, 1260 s. ISBN 978-0-19-510559-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 2. 2020.

Typ výstupu: