Sylabus předmětu MA2A - Makroekonomie II v AJ (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MA2A
Název předmětu česky:
Makroekonomie II v AJ
Název předmětu anglicky:
Intermediate Macroeconomics
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Čtvrtek
9.00-10.50
Q22
Přednáška
Každý týden
74
Čtvrtek
11.00-12.50Q22Cvičení
Každý týden
74
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti makroekonomie na úroveň odpovídající středně pokročilým kurzům. Kurz se postupně věnuje neoklasické ekonomii včetně Solowova růstové modelu, následuje detailní výklad neoklasického přístupu včetně analýzy otevřené ekonomiky. Poslední část kurzu se věnuje vývoji ekonomických přístupů po druhé světové válce včetně moderních přístupů (nové konzervativní přístupy, nová keynesovská, postkeynesovská alternativa).
 
Obsah předmětu:
1.Úvod od makroekonomie II (dotace 2/1)
2.
Určení rovnovážné produkce v podmínkách otevřené ekonomiky (dotace 2/1)
3.
Model IS-LM (dotace 2/1)
4.Monetární a fiskální politika v modelu IS-LM (dotace 2/1)
5.Model IS-LM-BP v analýze otevřené ekonomiky (dotace 2/1)
6.Mundell-Flemingův model (dotace 4/2)
7.
Nová Keynesovská ekonomie a alternativní výklad rigidity mezd a cen (dotace 4/2)
8.
Hypotéza hystereze ve výkladu přetrvávající nezaměstnanosti (dotace 2/1)
9.
Hypotéza racionálních očekávání v teoretických koncepcích nové klasické makroekonomie (dotace 2/1)
10.
Teorie dlouhodobého ekonomického růstu (dotace 4/2)
11.
Teorie reálného ekonomického cyklu (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
10 h
0 h
příprava na zkoušku
52 h
0 h
příprava na průběžný test36 h0 h
Celkem
140 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkoušce předchází 2 úspěšně napsané prakticky zaměřené zápočtové testy (dohromady min. 20 bodů ze 40, každý min 8 bodů) a alespoň 2 body (z 10) za aktivní účast ve cvičení. K získání zápočtu musí student obdržet minimálně 50% ze všech bodů, které může získat na seminářích (viz výše). Udělení zápočtu je nezbytné k tomu, aby mohl student absolvovat závěrečnou zkoušku. Ze zkouškového testu musí student obdržet alespoň polovinu bodů z celkových 50. Výsledná známka je dána součtem bodů z průběhu semestru a zkouškového testu, a to:
<82,100> A
<74,81> B
<66,73> C
<58,65> D
<50,57> E
<0,49> F
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ROZMAHEL, P. Macroeconomics. In Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2004. 135 s. ISBN 80-7157-817-7.
FROYEN, R T. Macroeconomics : theories and policies. 9. vyd. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2009. 454 s. ISBN 978-0-13-712971-3.
BURDA, M C. -- WYPLOSZ, C. Macroeconomics: a european text. 5. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009. 543 s. ISBN 978-0-19-923682-4.

Doporučená:
SNOWDON, B. -- VANE, H R. Modern macroeconomics: its origins, development and current state. Cheltenham: Edward Elgar, 807 s. ISBN 1-84542-208-2.
CARLIN, W. Macroeconomics: imperfections, institutions, and policies. 1. vyd. Oxford ;: Oxford University Press, 2006. 810 s. ISBN 0-19-877622-5.
HEIJDRA, B J. -- PLOEG, F V D. The foundations of modern macroeconomics. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2002. 751 s. ISBN 0-19-877617-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 2. 2020.

Typ výstupu: