Sylabus predmetu ISA - Informační systémy v AJ (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ISA
Název předmětu česky:
Informační systémy v AJ
Název předmětu anglicky: Information Systems
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Středa
17.00-18.50
Q16F. Dařena, J. Klegová
Přednáška
Každý týden
80
Pátek
7.00-8.50
Q47
CvičeníKaždý týden40
Pátek
7.00-8.50
Q47
není určen
CvičeníKaždý týden10
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Prezentace současného pojetí integrovaného informačního systému, přístup
k jeho tvorbě z pohledu managementu podniku a systémové integrace
s důrazem na přínosy a problémy při jeho realizaci.
 
Obsah předmětu:
1.
Důležitost informačních systémů (dotace 8/4)
 
a.
Systémový přístup, organizace jako systém, definice informačního systému

2.Architektura IS (dotace 4/2)
 
a.
Globální architektura
b.
Dílčí architektury

3.Proces vývoje informačního systému (dotace 8/10)
 
a.
Obecné přístupy
b.
Fáze životního cyklu
c.
Strukturovaná analýza

4.Systémová integrace (dotace 2/2)
 
a.Principy, vývoj a podstata systémove integrace
b.
Ekonomické zhodhocení informačního systému

5.
Business Intelligence (dotace 4/6)
6.Prezentace typového aplikačního SW (dotace 2/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
konzultace4 h
příprava na zkoušku
64 h
příprava prezentace
10 h
zpracování protokolů4 h
zpracování projektů
30 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou pro udělení zápočtu je prezentace řešení zadaného úkolu z oblasti ERP systémů a odevzdání semestrálního projektu zaměřeného na požadavky podniku na informační systém. Předmět ukočuje písemná zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HAAG, S. -- CUMMINGS, M. Management information systems for the information age. 8. vyd. New York: McGraw-Hill/Irwin, 555 s. Connect learn succeed. ISBN 978-0-07-016709-4.
CARKENORD, B A. Seven steps to mastering business analysis. Ft. Lauderdale, Fla.: J. Ross Pub., 353 s. ISBN 978-1-60427-007-5.
MAGAL, S. -- WORD, J. Essentials of business processes and information systems. Hoboken, NJ: Wiley/SAP, 170 s. ISBN 978-0-470-23059-6.
DAŘENA, F. Information Systems. Brno: Konvoj, spol. s r. o., 2006. ISBN 80-7302-126-9.

Doporučená:
MCLEAN, E. -- TURBAN, E. -- WETHERBE, J. Information Technology for Management: Making Connections for Strategic Advantage. Nueva York: John Wiley & Sons, Inc., 2001. 791 s. ISBN 0-471-38919-6.
PEARLSON, K. Managing and using information systems. New York: Wiley, 2001. ISBN 0-471-32001-3.
REINOLDS, G. -- STAIR, R. Principles of information systems. Boston: Course Technology, 2001. ISBN 0-619-03357-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 2. 2020.

Typ výstupu: