Sylabus předmětu PRX2 - Řízená odborná praxe (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PRX2
Název předmětu česky: Řízená odborná praxe
Název předmětu anglicky:
Managed Practical Training
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška a studovat na fakultě Personální finance
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu Řízena odborná praxe je poskytnou studentům příležitost k ověření a prohloubení dovedností získaných studiem jednotlivých předmětů během magisterského studijního programu během praktických činností vykonávaných v sjednané firmě nebo jiné organizaci.

Informace o povinné praxi naleznete zde:
https://www.pef.mendelu.cz/odborna-praxe-ing
 
Obsah předmětu:
1.Řízená odborná praxe ve firmě či jiné instituci v délce podle její intenzity (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
odborná praxe
216 h216 h
zpracování protokolů
8 h
8 h
Celkem
224 h
224 h
 
Požadavky na ukončení:
Student po ukončení praxe sepíše zprávu o průběhu praxe, obdobný hodnotící dokument vypracuje i kontaktní osoba ve firmě. Zápočet je udělen na základě hodnocení praxe
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
https://www.pef.mendelu.cz/odborna-praxe-ing
https://www.pef.mendelu.cz/praxe

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 17. 12. 2019.

Typ výstupu: