Sylabus predmetu MA1A - Makroekonomie I v AJ (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          


Kód předmětu:
MA1A
Název předmětu česky:
Makroekonomie I v AJ
Název předmětu anglicky:
Macroeconomics I
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Petra Křupalová dne 23. 10. 2019.

Typ výstupu: