Sylabus predmetu FVO - Fyzikální vlastnosti odpadů (AF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FVO
Název v jazyce výuky: Fyzikální vlastnosti odpadů
Název česky: Fyzikální vlastnosti odpadů
Název anglicky: Physical Properties of Waste
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty se základními fyzikálními vlastnostmi odpadů(biologických) materiálů a s jejich aplikací při řešení problémů nakládání s odpady a s jejich následným využitím.
 
Obsah předmětu:
1.Difúze -- základní pojmy, význam pro odpadové hospodářství. Difúze radionuklidů z cementových forem. Přenos vlhkosti. (dotace 2/2)
2.Využití programu FEMLAB pro řešení úloh difúze. Model katalyzátoru. (dotace 2/2)
3.Sorbční vlastnosti materiálu -- použití u odpadů. (dotace 2/2)
4.Tok kapalných látek. Základní rovnice pohybu. Viskozita a způsoby jejich měření. (dotace 2/2)
5.Ne Newtonovské kapaliny, základní druhy. Tok těchto kapalin. (dotace 2/2)
6.Viskozita ne Newtonovských kapalin. (dotace 2/2)
7.Numerické metody řešení toku kapalin. Vybrané příklady. (dotace 2/2)
8.Přenos hmoty porézními materiály. (dotace 2/2)
9.Modelování číření polutantů v ovzduší . (dotace 2/2)
10.Tepelné vlastnosti odpadových materiálů . Pyrolýza. (dotace 2/2)
11.Mechanické kinetické vlastnosti odpadových materiálů. (dotace 2/2)
12.Mechanické dynamické vlastnosti odpadových materiálů. (dotace 2/2)
13.Využití odpadů pro výrobu kompozitních materiálů. (dotace 2/2)
14.Využití plastů v následné výrobě materiálu. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     konzultace15 h
     projektová práce30 h
Samostudium
     příprava na zkoušku47 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKŘIVÁNEK, I. -- SEVERA, L. -- BUCHAR, J. -- NEDOMOVÁ, Š.Dielectric properties of materials at microwave frequencies978-80-552-0264-8
ZKŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J.FYZIKA vybrané částiBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-533-1
ZKUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I.Fyzikální praktikumBrnoMendelova univerzita v Brně2015978-80-7509-335-6
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- ŠTRUNC, M. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM200080-214-1868-0
DVybrané články z časopisu Waste Management.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 11. 2019.

Typ výstupu: