Sylabus předmětu Z-INET - ZS-Insemination and Embryo Transfer (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
Z-INET
Název předmětu česky: ZS-Insemination and Embryo Transfer
Název předmětu anglicky:
Insemination and Embryo Transfer
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět vychází ze základů teoretických disciplin a seznamuje studenty s působícími vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na úroveň reprodukce a s hlavními příčinami poruch plodnosti samců a samic. Student získává teoretické a částečně i praktické znalosti při odběrech ejakulátu od býků, kanců, hřebců, beranů, kozlů, psů, ale i samců aviárních druhů, jeho vyšetření, zpracování a konzervaci v laboratorních podmínkách. Seznamuje se s inseminací, diagnostikou gravidity, a s průběhem březosti u krav, prasnic, klisen, ovcí, koz a fen. V oblasti porodnické objasňuje studentům otázky spojené s vedením porodu, poporodní péčí a průběhem puerperia. Předmět také objasňuje poznatky v oblasti indukce a synchronizace říje, oplození, konzervace a přenosu embryí a při použití ostatních biotechnik.
 
Obsah předmětu:
1.Legislativa v biotechnice a biotechnologiích reprodukce (dotace 0/0)
2.Kryokonzervace a práce s tekutým dusíkem, hygienické předpoklady pro inseminaci a přenos embryí (dotace 0/0)
3.
Inseminace skotu, ovcí a koz (dotace 0/0)
4.
Diagnostika gravidity (dotace 0/0)
5.
Biotechnologie v reprodukci (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení4 h
laboratorní práce
12 h
práce v terénu
40 h
odborná exkurze16 h
odborná praxe
14 h
konzultace34 h
příprava na zkoušku
60 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
Celkem
224 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení. Předmět je ukončen praktickou (pro uchazeče o získání odborné způsobilosti pro výkon odborných činností podle zákona č. 130/2006 Sb.), písemnou (35% z celkové úspěšnosti) a ústní (35% z celkové úspěšnosti) zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GORDON, I. Reproductive Technologies in Farm Animals. CABI Publishing, 2004. 332 s. ISBN 0-85199-862-3.
Reproductive physiology of mammals: from farm to field and beyond. Clifton Park: Delmar/Cengage Learning, 462 s. ISBN 978-1-4180-3013-1.
PYCOCK, J F. Self-assessment colour review of equine reproduction and stud medicine. London: Manson Pub./The Veterinary Press, 208 s. ISBN 1-874545-44-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: