Sylabus předmětu Z-GEZI - ZS-Animal Genetics (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
Z-GEZI
Název předmětu česky:
ZS-Animal Genetics
Název předmětu anglicky: Animal Genetics
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
URBAN, T. Animal genetics.  [online]. 2013. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=176.

Doporučená:
Urban T. et al. Animal Genetics. MZLU in Brno, 2008, 88 pp.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: