Sylabus predmetu Z-AZE - ZS-Alternative Energy Sources (AF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: Z-AZE
Název v jazyce výuky: Alternative Energy Sources
Název česky: ZS-Alternative Energy Sources
Název anglicky: Alternative Energy Sources
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Chovanec (cvičící, přednášející)
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Robert Rouš (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
ílem předmětu je seznámit studenty s vývojem energetické situace ve vztahu k ekologii, možnostmi úspor energie a využíváním alternativních zdrojů energie, včetně ekonomických a legislativních problémů. Cílem je aby student získal takové znalosti v oblasti alternativní energetiky, moderních energetických technologií a úspor energií, které uplatní prakticky ve všech oblastech své budoucí činnosti a to i v oblasti správní, poradenské a podnikatelské. Důraz je kladen na rozvíjení dovedností samostatného rozhodování zejména v oblasti aplikace a investic do alternativních zdrojů energie ve vztahu k environmentálním aspektům.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do energetiky - pojmy a terminologie. (dotace 1/1)
2.Energie, její formy a přeměny. Základní rozdělení energetických zdrojů na Zemi. (dotace 1/1)
3.Energetika a souvislost s problémem zhoršování životního prostředí. Udržitelný rozvoj společnosti z pohledu energetického. (dotace 2/2)
4.Politiky EU. Legislativa podpory OZE. (dotace 2/2)
5.Energetická náročnost výroby, dopravy a dalších činností - výpočet. (dotace 2/2)
6.Energetické hospodářství Země a využití energie sluneční. Přímé technické využití a využití pomocí přírodních procesů. (dotace 1/1)
7.Solární systémy aktivní a pasivní. Nízkoenergetické a pasivní domy. (dotace 2/2)
8.Tepelná čerpadla a geotermální energie. (dotace 2/2)
9.Využití energie větru. (dotace 2/2)
10.Malé vodní elektrárny. (dotace 2/2)
11.Využití biomasy k energetickým účelům, možnosti, výhody a nevýhody. Biochemická a termochemická přeměna. (dotace 2/2)
12.Výroba a uplatnění biopaliv jako pohonných látek pro vozidla. (dotace 2/2)
13.Kogenerační výroba elektrické energie a tepla z biomasy. (dotace 2/2)
14.Celkové ekonomické hodnocení a uplatnění obnovitelných zdrojů. (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h0 h
     cvičení6 h0 h
     seminář24 h0 h
     konzultace2 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku22 h0 h
     příprava na průběžný test25 h0 h
     příprava prezentace12 h0 h
     zpracování seminární práce23 h0 h
Celkem140 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
písemný test a ústní zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMACKAY, D.Sustainable Energy - without the hot air
ZDEMIRBAS, A.Biofuels: securing the planet’s future energy needsLondonSpringer2009978-1-84882-010-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 11. 2019.

Typ výstupu: