Sylabus předmětu Z-AGRT - ZS-Agrotourism (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
Z-AGRT
Název předmětu česky:
ZS-Agrotourism
Název předmětu anglicky: Agrotourism
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: Ing. Vladimír Mikule, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají všeobecné znalosti o rozvoji agroturistiky v České republice i zahraničí, legislativě podnikání, poskytování služeb, organizaci a řízení agroturistického podniku, které mohou využít při budování vlastního agroturistického podniku, poradenství nebo např. pro práci v obecních zastupitelstvech.
 
Obsah předmětu:
1.Cestovní ruch (dotace 8/4)
 
a.
Cestovní ruch a jeho formy
b.
Šetrný cestovní ruch v ČR a zahraničí
c.
Agroturistika

2.
Podnikání v agroturistice (dotace 8/4)
 
a.
Analýza podmínek pro podnikání
b.
Legislativa
c.
Služby, ubytování, stravování

3.
Rostlinná a živočišná produkce a agroturistika (dotace 8/4)
 
a.
Využití rostlinné produkce v agroturistice
b.
Využití živočišné produkce v agroturistice
c.
Ekologické zemědělství a ecoagroturistika

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
odborná exkurze12 h
konzultace
8 h
veřejná prezentace (ústní)
3 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava prezentace
12 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
5 h
zpracování seminární práce
12 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MCCOOL, S F. -- MOISEY, R N. Tourism, recreation, and sustainability : linking culture and the environment. Wallingford: CABI Publishing, 2001. 355 s. ISBN 0-85199-505-5.
GETZ, D. -- CARLSEN, J. -- MORRISON, A. The family business in tourism and hospitality. Wallingford: CABI Publishing, 2003. 214 s. ISBN 0-85199-808-9.
FONT, X. -- BUCKLEY, R. Tourism ecolabelling : certification and promotion of sustainable management. Wallingford: CABI Publishing, 2001. 359 s. ISBN 0-85199-506-3.
A dictionary of travel and tourism terminology. 2. vyd. Wallingford: CABI Publishing, 2005. 409 s. ISBN 0-85199-020-7.
Ecotourism in the less developed world. Oxon: CAB International, 1998. 258 s. ISBN 0851992234.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: