Sylabus předmětu ZOPA - Zooparky a zoozahrady (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZOPA
Název předmětu česky:
Zooparky a zoozahrady
Název předmětu anglicky:
Zoological gardens
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Čtvrtek9.00-10.50A12L. Máchal, R. Filipčík, M. Hošek, G. Chládek
Přednáška
Každý týden
48 
Čtvrtek
11.00-12.50
A47Z. RečkováCvičeníKaždý týden
20
cvičení na učebně + terénní cvičení: Zoopark Vyškov, ZOO Zlín, ZOO Jihlava
Čtvrtek
13.00-14.50
A47
R. Filipčík
Cvičení
Každý týden20cvičení na učebně + terénní cvičení: Zoopark Vyškov, ZOO Zlín, ZOO Jihlava
Čtvrtek
13.00-14.50
A455L. Máchal, Z. RečkováCvičení
Každý týden
10
cvičení na učebně + terénní cvičení: Zoopark Vyškov, ZOO Zlín, ZOO Jihlava
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit posluchače se zákonitostmi a diferencemi chovu zvířat v zoologických zahradách a zooparcích oproti chovu tradičních hospodářských zvířat, s požadavky zvířat na welfare, s legislativní úpravou vztahující se k činosti zooparků. Vysvětlit poslání zoologických zahrad a zooparků
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu. Význam, historie, vývoj a perspektivy zoologických zahrad a zooparků (dotace 1/1)
 
a.historický vývoj zoologických zahrad, zooparků, rozvoj safari
b.významní představitelé podílející se na vzniku a rozvoji zoologických zahrad
c.význam a poslání zooparků a zoozahrad
d.zoologické zahrady a zooparky v ČR, ve světě

2.Charakteristika zoozahrad a zooparků v ČR a SR, nejvýznamnější zoo a bioparky v Evropě a ve světě (dotace 1/0)
 
a.
charakteristika a zaměření zoologických zahrad a zooparků v ČR a SR
b.
nejvýznamnější zoologické zahrady a zooparky v Evropě a ve světě
c.
bioparky v ČR, EU a ve světě

3.
Welfare zvířat žijících v zooparcích a zoologických zahradách (dotace 0/1)
 
a.požadavky zvířat chovaných v zajetí na welfare
b.
etologické a legislativní aspekty související s ustájením a chovem zvířat v zoologických zahradách a zooparcích
c.možnosti životních projevů zvířat žijících ve volné přírodě a zvířat žijících v zajetí

4.Reprodukce zvířat žijících v zooparcích a zoologických zahradách (dotace 1/0)
 
a.
způsoby rozmnožování zvířat chovaných v zoologických zahradách, zooparcích
b.
možnosti zachování ohrožených druhů zvířat

5.Lichokopytníci (dotace 1/2)
 
a.koňovití - chov, nároky na prostředí, technika a technologie chovu

6.
Sudokopytníci (dotace 1/1)
 
a.
chov nepřežvýkavých a přežvýkavých sudokopytníků, nároky zvířat na prostředí, technika a technologie chovu

7.
Sloni, nosorožci, hroši (dotace 1/1)
 
a.
chov, nároky na prostředí, technika a technologie chovu

8.
Šelmy (dotace 2/2)
 
a.
kočkovité a psovité šelmy - chov, nároky na prostředí, technika a technologie chovu
b.
medvědovité, medvídkovité, hyenovité, lasicovité, pandy - chov, nároky na prostředí, technika a technologie chovu

9.Primáti (dotace 1/1)
 
a.
chov, nároky na prostředí, technika a technologie chovu

10.Ptáci (dotace 2/2)
 
a.
skupina dravci, hrabavý, vodní ptáci - chov, nároky na prostředí, technika a technologie chovu
b.
skupina pěvci, papoušci a další vzácné druhy ptactva - chov, nároky na prostředí, technika a technologie chovu

11.
Oceanária a mořští živočichové (dotace 1/1)
 
a.
chov, nároky na prostředí, technika a technologie chovu
b.
rozvoj oceanárií

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
odborná exkurze
28 h
konzultace
24 h
příprava na zkoušku
40 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení, účast na výjezdních cvičeních.Předmět je zakončen písemnou (35 % z celkové úspěšnosti) a ústní zkouškou (35% z celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VESELOVSKÝ, Z. Říše zvířat. 1. vyd. Praha: Aventinum, 1998. 255 s. ISBN 80-7151-071-8.
VESELOVSKÝ, Z. -- ZADRAŽIL, V. Vydra. 1. vyd. Praha: Aventinum ;, 1998. 46 s. Encyklopedie zvířat. ISBN 80-7151-063-7.
VESELOVSKÝ, Z. a kol. Sloni a jejich příbuzní. 1. vyd. Praha: SZN, 1977. 123 s. Živočišná výroba. Zvířata celého světa ;.
DOBRORUKA, L J. -- BERGER, Z. Savci Evropy a Středomoří. 1. vyd. Praha: Aventinum, 2004. 191 s. ISBN 80-903284-9-0.
Poloopice a opice. 2. vyd. Praha: SZN, 1983. 203 s. Živočišná výroba.
VERHOEF-VERHALLEN, E. Encyklopedie volně žijících zvířat. 1. vyd. Čestlice: Rebo Productions, 2001. 320 s. ISBN 80-7234-213-4.
Zoo animals: behaviour, management, and welfare. New York: Oxford University Press, 2009. 661 s. ISBN 978-0-19-923306-9.
ZIMMERMANN, A. a kol. Zoos in the 21st century : catalysts for conservation?. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 373 s. Conservation biology series. ISBN 978-0-521-61858-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: