Sylabus predmetu ZMOVZ - Zkoušení motorových vozidel (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZMOVZ
Název předmětu česky: Zkoušení motorových vozidel
Název předmětu anglicky:
Motor Vehicle Testing
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Motorová vozidla II
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Středa
9.00-10.50
R204J. ČuperaPřednáškaKaždý týden
30
Středa
11.00-12.50
R204
J. ČuperaCvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získání znalostí a praktických dovedností v oblasti měření a zkoušení parametrů motorových vozidel. Důraz je kladen zejména na praktická cvičení a schoponst flexibilně přistupovat k rozličným měřicím úlohám.
 
Obsah předmětu:
1.
Proces měření a vyhodnocení dat, přístroje, chyby měření (dotace 2/4)
 
a.
Definice měření.
b.
Měřicí přístroje a měřicí zařízení.
c.
Determinace chyb měření.
d.
Vyhodnocení dat a prezentace výsledků.

2.Metody měření fyzikálních veličin relevantních ke zkoušení vozidel (dotace 4/4)
 
a.
Základní principy měření.
b.
Snímače v oblasti zkoušení vozidel.
c.Parazitní vlivy při zkoušení (vibroanalýza, analýza zvuku).

3.
Zkoušení soustav podvozků vozidel (dotace 4/4)
 
a.
Zkoušení náprav, uložení.
b.
Zkoušení odpružení a řízení.
c.Testování brzdových systémů.
d.
Zkoušení elektronických systémů brzd.

4.Hancí charakteristika vozidla (dotace 2/6)
 
a.
Měření odporů působících proti vozidlu.
b.
Měření limitních stavů -- skluz, prokluz.
c.
Tvorba a ověření modelu hnací charakteristiky.

5.
Zařízení pro zkoušení pohonu vozidel (dotace 4/8)
 
a.
Charakteristiky spalovacích motorů.
b.
Metody měření charakteristik spalovacích motorů.
c.
Motorové zkušebny.
d.
Válcové dynamometry.

6.
Zkoušení převodových ústrojí (dotace 2/2)
 
a.
Zkoušení převodovek.
b.
Testování trakce vozidla.
c.
Zkoušení pneumatik na válcovém dynamometru.

7.
Zkoušení pasivní bezpečnosti a komfortních systémů (dotace 4/2)
 
a.
Zkoušky částí pasivní bezpečnosti.
b.
Nárazové testy a jejich hodnocení.
c.
Zkoušení komfortních systémů vozidel a osvětlení.

8.
Simulace a virtuální instrumentace (dotace 2/4)
 
a.
Simulace vozidlových systémů a odezva měřicího řetězce.
b.
Virtuální přístroje.
c.
Úvod do systému LabVIEW.

9.
Měření výkonových charakteristik spalovacích motorů (dotace 2/4)
 
a.
Měření vnější/jmenovité charakteristiky
b.
Sestrojení úplné charakteristiky
c.Zatěžovací aj. charakteristiky

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
laboratorní práce
20 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
12 h
zpracování protokolů
8 h
zpracování projektů
12 h
zpracování seminární práce12 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro splnění požadavků pro zápočet je nutná účast na cvičeních, splnění průběžných písemných testů z 80 % a odevzdání dvou semestrálních projektů. Zkouška probíhá nejprve písemnou formou 60 minut, kde student musí vypočítat zadaný příklad, dále musí odpovědět na otázky minimálně z 60%. Poté následuje ústní zkoušení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VLK, F. Zkoušení a diagnostika motorových vozidel: výkon vozidla, brzdné vlastnosti, převodová ústrojí, řízení, geometrie kol, tlumiče a pružiny, řiditelnost a ovladatelnost, životní zkoušky, motor, zapalování, elektronické systémy. 2. vyd. Brno: František Vlk, 2005. 576 s. ISBN 80-239-3717-0.
Engine testing theory and practice. 3. vyd. Oxford: Burlington, MA, 2007. 442 s. ISBN 978-0-7680-1850-9.
VLK, F. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: František Vlk, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.

Doporučená:
ČUPERA, J. -- ŠTĚRBA, P. Automobily - Diagnostika motorových vozidel I. 1. vyd. Brno: Avid, s.r.o., Brno, 2007. 195 s. 7. ISBN 978-80-903671-9-7.
ŠTĚRBA, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. Automobily - Diagnostika motorových vozidel II. 1. vyd. Brno: Avid, s.r.o., 2011. 181 s. ISBN 978-80-87143-19-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: