Sylabus predmetu VINHR - Vinohradnictví (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VINHR
Název předmětu česky:
Vinohradnictví
Název předmětu anglicky:
Viticulture
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne studovat na fakultě ZF
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Úterý
15.00-16.50
A412
L. DokoupilCvičeníKaždý týden
24
Úterý17.00-18.50
A412
L. Dokoupil
Přednáška
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit posluchače s původem révy vinné, historií pěstování a světovým významem v lidské kultuře. Základní biologické a fyziologické znaky, růst a vývoj, agrotechnika v závislosti na jednotlivých odrůdách.
 
Obsah předmětu:
1.
Morfologie révy vinné, charakteristika větvení, monopodiálně sympodiální způsob růstu. Rozdělení orgánů révy vinné, zdřevnatěné nezdřevnatěné, podzemní orgány, nadzemní orgány, dorzoventrálnost, chemické složení bobulí. Zjišťování vyzrálosti dřeva, zjišťování plodnosti oček, koeficient plodnosti. (dotace 0/2)
2.
Řez révy vinné, odstranění přebytečného dřeva, udržení architektury keře, regulace plodnosti. Optimální zatížení keře. Rozdělení řezu podle období, podle způsobu. Zásady řezu, zvláštnosti charakteristiky růstu révového keře. Funkce dřevních partií. Řez ruční, řez mechanizovaný. Rýnsko hessenské vedení, závěsové tvary, systém Vertiko, velkovýrobní tvary jednoramenný kordon s regulačním čípkem, jednoramenný kordon se zlepšeným řezem Sylvoz, srdcový řez. (dotace 0/2)
3.Praktické provedení řezu na ŠZP v Žabčicích. Rýnsko hessenské vedení, zásady Guyotova řezu. Vysoké vedení, zásady řezu jednoduché záclony. Bezpečnost práce. Zásady postupu při řezu, vlastní řez, kontrola správnosti provedení. (dotace 0/4)
4.
Množení révy vinné. Rozmnožování štěpováním, štěpování ruční, strojky, termín štěpování, parafinování, stimulace, stratifikace, révová školka, školkování, ošetřování během vegetace. (dotace 0/2)
5.
Odrůdy révy vinné, moštové pro bílá vína, charakteristika keře, požadavky na stanoviště, odolnost, období sklizně. Charakteristika vína, vhodnost ke skladování. (dotace 0/2)
6.
Odrůdy révy vinné, moštové pro červená vína, charakteristika keře, požadavky na stanoviště, odolnost, období sklizně. Charakteristika vína, vhodnost ke skladování. (dotace 0/2)
7.
Odrůdy interspecifické, jejich charakteristika, význam pro pěstování. Stolní odrůdy, požadavky na stanoviště, odolnost, období sklizně. (dotace 0/2)
8.
Choroby a škůdci révy vinné, fyziologické poruchy, virózní, baktewriální, houbové choroby, škůdci. ýživa révy vinné. Projevy nedostatku, nadbytku živin,největší potřeba, dávkování, N, P, K, Mg, Ca, Zn, Mo. (dotace 0/2)
9.Zpracování hroznů, výrobní prostory, vinařská technologie, postup prací při výrobě bílých a červených vín (terenní cvičení). (dotace 0/2)
10.
Hodnocení a rozbor odrůdových vzorků (ŠZP Žabčice vzorky bílých a červených vín). Postup a zásady bodového hodnocení. (dotace 0/2)
11.
Zápočtové cvičení, konzultace. (dotace 0/2)
12.
Vinohradnictví - význam produkční, moštové, stolní odrůdy, produkce rozinek, révové víno, burčák. Význam mimoprodukční, - fenomen krajinného rázu. Původ vína, historie vinohradnictví. Registrace vinic ČR, odrůdová skladba. Zákon 621/2004 o vinohradnictví a vinařství, statistické údaje. Přírodní víno, jeho význam. Chemické složení bobulí. (dotace 2/0)
13.Světové vinohradnictví, nejvýznamnější vinohradnické oblasti, státy Evropy. Blízký a dálný východ. Severní a jižní Afrika. Severní a jižní Amerika. Jižní a západní australie, Nový Zéland. (dotace 2/0)
14.
Naše vinařské oblasti, vinařské podoblasti, vinařské obce, viniční tratě.Vinařské oblasti - Čechy, Morava. Vinařské podoblasti ve vinařské oblasti Čechy - mělnická, litoměřická. Vinařské podoblasti ve vinařské oblasti Morava - mikulovská, slovácká, velkopavlovická, znojemská. (dotace 2/0)
15.
Biologie révy vinné. Réva vinná, její vlastnosti. Geograficko ekologické skupiny evropské révy. Réva vinná charakteristické vlastnosti. Životní děje, růst a vývoj. (dotace 2/0)
16.
Přehled ekologických činitelů, jejich rozdělení, klimatické, půdní, zeměpisné, antropogenní. Půdy kamenité, štěrkovité, písčité, hlinité a jílovité. Vyvřeliny, vyvřeliny kyselé, horniny usazené a přeměněné, expozice svahů jižní, západní, východní, severní. (dotace 2/0)
17.Školkařská výroba. Způsoby množení révy vinné, generativní, vegetativní množení. Podnože révy vinné, původní americké druhy, kříženci mezi americkými druhy, kříženci z vícenásobného mezidruhového křížení. Volba podnoží, podnožová vinice, sazenice, uložení sazenic. (dotace 2/0)
18.
Zakládání vinohradu, přípravné práce před založením. Výběr vhodného pozemku, volba stanoviště, odrůdy, podnože, sponu a vedení. Vypracování projektové dokumentace, technického plánu výsadby, schvalovací povolení - legislativa. Úprava terénu, příprava a zlepšení půdy. Rozměření a vykolíkování, výsadba. (dotace 2/0)
19.Agrotechnická opatření, ošetřování vinic během vegetace. Jarní a letní ošetřování, odstranění odřezaného réví, vyvazování tažňů, podlom, zaštipování plodných letorostů, zastrkávání letorostů do dvojdrátí, vylamování zálistků, osečkování letorostů. (dotace 2/0)
20.
Sklizňové práce, příprava na sklizeň, doba sklizně. Způsoby provádění sklizně, ruční, mechanizovaná sklizeň. Zpracování hroznů, odstopkování, drcení, síření, ochrana před oxidací pomocí CO2 , naležení rmutu, přídavek pektolytických enzymů, ohřev, chlazení, zcezování, kvašení. Technologie bílých, červených vín. (dotace 2/0)
21.
Zásady výroby speciálníchj vín, přírodní sladká, dezertní vína, šumivá, tokajská vína.Výroba klaretu, výroba barikových vín.Nemoci, vady, nedostatky vín. (dotace 2/0)
22.
Hodnocení révového vína, chemická analýza, senzorická analýza. Smyslové posouzení vína, posuzování zrakem, čichem, chutí.Autenticita vín. (dotace 2/0)
23.
Pěstování stolních odrůd, jejich vhodnost pro stanoviště, skleníky, jejich agrotechnika. Šlechtění révy vinné, hlavní zásady, šlechtitelsky významné znaky (bobule, tvar, barva, slupka, obsah cukru, dřívější dozrávání, muškátové aroma, kabernetová chuť). (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
práce v terénu
2 h
odborná exkurze
6 h
příprava na zkoušku
46 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test
11 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
2 h
zpracování seminární práce
5 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast na cvičeních 80 %, terénním cvičení řezu révy vinné, vypracování seminární práce, zápočtový test na 75 %, ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PAVLOUŠEK, P. Pěstujeme stolní odrůdy révy vinné. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 104 s. ISBN 978-80-247-2787-5.
PAVLOUŠEK, P. Encyklopedie révy vinné. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 316 s. ISBN 978-80-251-2263-1.
KRAUS, V. -- FOFFOVÁ, Z. -- VURM, B. Nová encyklopedie českého a moravského vína. : 2. díl. Praha: Praga Mystica, 2008. 311 s. ISBN 978-80-86767-09-32.
ZÁRUBA, F. a kol. Vinohradníctvo. 2. vyd. Bratislava: Príroda, 1990. 371 s. ISBN 80-07-00216-2.

Doporučená:
Kraus, V. a kol., Réva a víno v Čechách a na Moravě, Tradice a současnost, Radex, Praha 1999, ISBN 80-86031-23-3, 280 s.
Kraus, V., Hubáček, V. Ackermann, P., Rukověť vinaře, ČZS Květ, Praha 2000, ISBN 80-85-362-34-1, 262 s.
Pavloušek, P., Vinohradnictví - odrůdy révy vinné, ES MZLU Brno 1999, ISBN 80-7157-415-5, 122 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: