Sylabus předmětu SLHZ1 - Šlechtitelské programy hospodářských zvířat (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SLHZ1
Název předmětu česky:
Šlechtitelské programy hospodářských zvířat
Název předmětu anglicky:
Breeding Programmes of Farm Animals
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
Chov skotu nebo Státní bakalářská zkouška nebo Chov prasat
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Úterý
15.00-16.50
A31
G. Chládek, R. Filipčík, Z. Hadaš, I. Jiskrová, J. Kuchtík, L. Máchal
Přednáška
Každý týden70 
Středa7.00-8.50A46M. Večeřa, R. Filipčík, Z. Hadaš, J. Kuchtík, M. Lichovníková, E. SobotkováCvičení
Každý týden
20učebna + terénní cvičení: Agro Říčany, Kostelec nad Orlicí, Testační stanice drůbeže Ústrašice
Středa
9.00-10.50A46
Cvičení
Každý týden
20
učebna + terénní cvičení: Agro Říčany, Kostelec nad Orlicí, Testační stanice drůbeže Ústrašice
Středa11.00-12.50A46Cvičení
Každý týden
20
učebna + terénní cvičení: Agro Říčany, Kostelec nad Orlicí, Testační stanice drůbeže Ústrašice
Středa13.00-14.50
A46
M. Večeřa, R. Filipčík, Z. Hadaš, J. Kuchtík, M. Lichovníková, E. Sobotková
Cvičení
Každý týden
20
učebna + terénní cvičení: Agro Říčany, Kostelec nad Orlicí, Testační stanice drůbeže Ústrašice
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se základy tvorby a realizace šlechtitelských programů u hlavních druhů hospodářských zvířat.
Předmět je koncipován se zaměřením na selekční programy v chovu skotu, ovcí a koz, selekční a hybridizační programy v chovu drůbeže a prasat. U prezentovaných selekčních programů jsou vypracovány a mezi sebou konfrontovány metody provádění kontroly užitkovosti, tvorby a využití selekčních indexů a odhadů plemenné hodnoty u jednotlivých druhů hospodářských zvířat, se zaměřením na konkrétní selekční programy jednotlivých šlechtitelů. V rámci použití Animal modelu jsou definovány a vyhodnoceny jednotlivé vlivy prostředí na výsledný fenotypový projev. Uváděné hybridizační programy především v chovu drůbeže a prasat se zaměřují na nejpoužívanější metody hybridizace s vyústěním do programů využívaných jak v České republice, tak ve státech EU, USA a Kanady.
 
Obsah předmětu:
1.
Šlechtění hospodářských zvířat (dotace 1/0)
 
a.
legislativní úprava šlechtění hospodářských zvířat v ČR
b.organizace šlechtění hospodářských zvířat
c.
svazy chovatelů

2.
Selekce (dotace 0/1)
 
a.
metody selekce
b.selekční indexy
c.
selekční efekt, selekční limity

3.
Principy odhadu plemenné hodnoty (dotace 1/0)
 
a.
BLUP
b.
ANIMAL MODEL
c.
TEST-DAY MODEL

4.
Metody plemenitby (dotace 0/1)
 
a.
čistokrevná plemenitba
b.
příbuzenská plemenitba
c.hybridizace

5.
Šlechtění skotu (dotace 1/1)
 
a.
kontrola užitkovosti

6.Šlechtitelské programy v chovu českého strakatého skotu (dotace 1/1)
 
a.
šlechtitelský cíl
b.
plemenná kniha
c.testační připařování, výběr zvířat, selekční kritéria

7.
Šlechtitelské programy v chovu holštýnského skotu (dotace 1/1)
 
a.
šlechtitelský cíl
b.
plemenná kniha
c.testační připařování, výběr zvířat, selekční kritéria

8.
Šlechtitelské programy v chovu krav BTPM (dotace 1/1)
 
a.
šlechtitelský cíl
b.
plemenná kniha
c.
testační připařování, výběr zvířat, selekční kritéria

9.
Šlechtitelské programy v chovu ovcí a koz (dotace 1/1)
 
a.
šlechtitelský cíl, selekční kritéria v chovu ovcí a koz se zaměřením na produkci mléka
b.
šlechtitelský cíl, selekční kritéria v chovu ovcí a koz se zaměřením na produkci masa

10.
Šlechtitelské programy v chovu prasat (dotace 2/2)
 
a.
šlechtitelský cíl v chovu prasat v ČR
b.
otcovská a mateřská plemena prasat
c.
hybridizační program v chovu prasat
d.
testační připařování, výběr zvířat, selekční kritéria

11.Šlechtění koní (dotace 1/1)
 
a.
organizace šlechtění koní v ČR a EU
b.
šlechtitelské programy v chovu starokladrubského koně a čekého teplokrevníka

12.
Šlechtitelské programy v chovu drůbeže (dotace 2/2)
 
a.
kontrola užitkovosti u drůbeže
b.
selekční kriteria v chovu nosného a masného typu drůbeže
c.
hybridizační programy

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
práce v terénu
12 h
odborná exkurze
40 h
konzultace
10 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení, úspěšné splnění dvou testů v průběhu semestru (min. 70% správných odpovědí).
Předmět je zakončen písemnou (40 % celkové úspěšnosti) a ústní zkouškou (30% z celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JAKUBEC, V. -- BEZDÍČEK, J. -- LOUDA, F. Selekce - inbríding - hybridizace. 1. vyd. Rapotín: Agrovýzkum Rapotín s.r.o. , 2010. 382 s. ISBN 978-80-87144-22-0.
KUČERA, J. -- DVOŘÁK, J. -- CHLÁDEK, G. Šlechtění českého strakatého skotu. Svaz chovatelů českého strakatého skotu, 2004. 91 s.
JAKUBEC, V. Šlechtění ovcí. Výzkumný ústav chovu skotu Rapotín, 2001. 152 s.
PŘIBYL, J. Šlechtění skotu a jeho vliv na jednotlivé chovy. MZe Praha, 1997. 36 s.

Doporučená:
JAKUBEC, V. -- ŘÍHA, J. -- GOLDA, J. Šlechtění masných plemen skotu. Výzkumný ústav chovu skotu Rapotín, 1998. 177 s.
MÁCHAL, L. Možnosti využití lipémie a glykémie krevní plazmy slepic a kohoutů ve šlechtění a reprodukci výchozích linií snáškových hybridů. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 54 s. ISBN 80-7157-348-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ASE-GA General Agriculture in English, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: