Course syllabus SOKRL - Škůdci okrasných rostlin (AF - LS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
SOKRL
Název předmětu česky:
Škůdci okrasných rostlin
Název předmětu anglicky:
Pests of Ornamental Plants
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Lada Klimešová (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (cvičící, přednášející)
Ing. Žaneta Pražanová (cvičící)
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
9.00-10.50A23
Přednáška
Každý týden32
Úterý13.00-14.50A34Ž. Pražanová, E. Hrudová, Z. Laštůvka
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit posluchače poznávat nejvýznamnější škůdce okrasných rostlin, seznámit je se symptomy, které způsobují na hostitelských rostlinách, s morfologií, bionomií, ekologickými nároky a s možnostmi regulace těchto druhů.
 
Obsah předmětu:
1.Škůdci okrasných rostlin ve sklenících(symptomy, morfologie, bionomie, ekologické nároky, možnosti regulace) (dotace 4/4)
 
a.
Polokřídlí (molice, mšice, červci)
b.Třásnokřídlí
c.
Dvoukřídlí
d.
Motýli
e.
Roztoči

2.Škůdci okrasných listnatých dřevin (symptomy, morfologie, bionomie, ekologické nároky, možnosti regulace) (dotace 8/8)
 
a.
Polokřídlí (ploštice, křísi, mery, mšice, červci)
b.
Brouci (fylofágní, rhizofágní, xylofágní)
c.
Dvoukřídlí (minující, hálkotvorní)
d.Blanokřídlí (fylofágní minující, hálkotvorní)
e.Roztoči (sviluškovití, vlnovníkovití)

3.
Škůdci okrasných jehličnanů (symptomy, morfologie, bionomie, ekologické nároky, možnosti regulace) (dotace 6/6)
 
a.
Polokřídlí (ploštice, mšice, červci)
b.
Brouci (fylofágní, xylofágní)
c.
Motýli (fylofágní, xylofágní, minující)
d.
Blanokřídlí (fylofágní, xylofágní)
e.
Roztoči (sviluškovití)

4.Škůdci trvalek a letniček (symptomy, morfologie, bionomie, ekologické nároky, možnosti regulace) (dotace 6/6)
 
a.Nespecializovaní škůdci květin (polokřídlí, brouci, motýli, dvoukřídlí)
b.Škůdci cibulovin a hlíznatých rostlin
c.
Škůdci růží
d.
Škůdci skalniček
e.
Škůdci vodních a bahenních rostlin

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení28 h
odborná exkurze28 h
příprava na zkoušku
56 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zemědělství; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 48 otázek, minimum 29 bodů z možných 48
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
HARTMANN, G. -- BUTIN, H. -- NIENHAUS, F. Atlas poškození lesních dřevin: diagnóza škodlivých činitelů a vlivů : 517 barevných foto. 3rd vyd. Praha: Brázda, 2001. 289 s. ISBN 80-209-0297-X.
HRUDOVÁ, E. -- ŠAFRÁNKOVÁ, I. Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdci. 1st vyd. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2012. 212 s. ISBN 978-80-87156-67-4.
KŘÍSTEK, J. -- URBAN, J. Lesnická entomologie. 1st vyd. Praha: Academia, 2004. 445 s. ISBN 80-200-1052-1.
NIENHAUS, F. -- HELEBRANT, L. -- BUTIN, H. -- BÖHMER, B. Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. 3rd vyd. Praha: Brázda, 1998. 287 s. ISBN 80-209-0275-9.
ŠAFRÁNKOVÁ, I. -- BERÁNEK, J. Metodická příručka ochrany okrasných rostlin. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2010. 304 s. ISBN 978-80-7084-946-0.
TOMICZEK, C. -- CECH, T. -- KREHAN, H. -- PERNY, B. -- HLUCHÝ, M. -- ŠEFROVÁ, H. Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. 1st vyd. Brno: Biocont Laboratory, 2005. 219 s. ISBN 80-901874-5-5.
KAPITOLA, P. -- UHLÍŘOVÁ, H. Poškození lesních dřevin. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2004. 280 s. ISBN 80-86386-56-2.
ALFORD D. V., 1995: A colour atlas of pests of ornamental trees, shrubs and flowers. Manson Publishing, London, 448 s.
ŠEFROVÁ H. Škůdci okrasných rostlin. MENDELU, Brno, 2015. 180 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Type of output: