Sylabus predmetu SVK - Systémy využití koní (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVK
Název předmětu česky: Systémy využití koní
Název předmětu anglicky: Systems of Horse Utilisation
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Kubíková (cvičící)
Ing. Barbora Kubištová (cvičící)
Ing. Dana Kuřitková (cvičící, přednášející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Čtvrtek
9.00-10.50
A43
Přednáška
Každý týden
24
Čtvrtek
11.00-12.50A43
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat komplexní znalosti v nejvýznamnějších oblastech využití koní
 
Obsah předmětu:
1.
Chov a využití sportovních koní (dotace 6/3)
 
a.
Charakteristika užitkového typu sportovních koní
b.
Vývoj a charakteristika plemen šlechtěných na sportovní výkonnost
c.
Vlastnosti sportovního koně (typ, exteriér a mechanika pohybu, psychické vlastnosti), výběr koně a pony pro sportovní využití
d.
Technologie chovu sportovních koní
e.
Výcvik a trénink koní pro jednotlivé sportovní jezdecké discipliny
f.
Rozdělení a charakteristika disciplin jezdeckého sportu, organizace jezdeckého sportu v ČR a v zahraničí, jezdecká doktrína
g.
Organizace chovu sportovních plemen koní v ČR a v zahraničí
h.
Šlechtění sportovních plemen koní (testační systémy, výkonnostní zkoušky, selekční programy v chovu sportovních koní)

2.Chov a využití speciálních plemen koní (dotace 6/3)
 
a.Charakteristika užitkového typu dostihových koní
b.Vývoj a charakteristika anglického plnokrevníka a klusáka, nejvýznamnější linie anglického plnokrevníka
c.
Technologie chovu anglického plnokrevníka a klusáka
d.Podstata dostihové výkonnosti koně
e.
Výcvik a trénink dostihového koně
f.
Dostihová soustava, její vývoj a charakteristika, organizace chovu specielních plemen koní
g.
Organizace chovu a výkonnostních zkoušek anglického plnokrevníka a klusáka v ČR a v zahraničí

3.
Chov a využití tažných a kočárových koní (dotace 4/2)
 
a.
Charakteristika užitkového typu tažných koní
b.
Současná situace ve využití tažných koní, oblasti využití tažných koní
c.
Vývoj a charakteristika chladnokrevných a kočárových plemen koní
d.
Výběr koní pro jednotlivé oblasti využití v tahu
e.
Technologie chovu tažných koní
f.
Výcvik koně v tahu
g.Charakteristika výkonnosti tažného a kočárového koně
h.Výkonnostní zkoušky a selekční systémy v chovu chladnokrevných a kočárových plemen koní

4.Chov a využití westernových plemen koní (dotace 3/1)
 
a.
Vývoj a charakteristika vlastností westernových plemen koní
b.
Rozdělení a charakteristika disciplin westernového ježdění, organizace westernového sportu
c.Organizace chovu westernových plemen koní v ČR a v zahraničí

5.
Využití koní v hiporehabilitaci (dotace 2/1)
 
a.
Definice hiporehabilitace, její charakteristika a rozdělení
b.
Výběr koní pro jednotlivé obory hiporehabilitace
c.
Výcvik koně pro hiporehabilitaci
d.
Organizace středisek pro hiporehabilitaci
e.Sportovní ježdění handicapovaných

6.
Využití koní v systémech udržení životního prostředí a tvorby krajiny (dotace 3/2)
 
a.
Míra pozitivního a negativního ovlivnění ekologických systémů chovem koní
b.
Charakteristika plemen koní, která mají význam v programu záměrného vytváření krajiny
c.
Pastva koní jako faktor ekologického využívání krajiny
d.
Výstavba objektů pro chov koní v souladu s požadavky tvorby krajiny a ochrany životního prostředí

7.
Využití koní v jezdecké turistice a rekreačním ježdění (dotace 2/1)
8.Využití koní ve správní a policejní službě (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
odborná exkurze
20 h
příprava na zkoušku
70 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních (80%), písemný test v trvání 30 minut (60% úspěšnosti), ústní závěrečná zkouška v trvání 50 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DUŠEK, J. a kol. Chov koní. 2. vyd. Praha: Brázda, 2007. 400 s. ISBN 978-80-209-0352-5.
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov a šlechtění koní. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 170 s. ISBN 80-7157-510-0.
Westernové ježdění. Ostrava: Montanex, 2003. 166 s. ISBN 80-7225-102-3.
HOLLÝ, K. Jezdecká turistika. Ostrava: Montanex, 2003. 109 s. ISBN 80-7225-104-Xx.
JISKROVÁ, I. -- CASKOVÁ, V. -- DVOŘÁKOVÁ, T. Hiporehabilitace : Iva Jiskrová, Vladimíra Casková, Tereza Dvořáková. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 147 s. ISBN 978-80-7375-390-0.
JISKROVÁ, I. -- MISAŘ, D. -- SOBOTKOVÁ, E. -- ŠIŠKOVÁ, P. -- ZUROVACOVÁ, B. Jezdectví a vozatajství. Brno: Mendelova zemědělská a lesnícka univerzita v Brně, 2006. 82 s. ISBN 80-7157-969-6.
KIDD, J. The Horse : The Complete guide to horse breeds and breeding. London: Tiger Books International, 1990. 208 s. ISBN 1855010704.

Doporučená:
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov koní: Cvičení. 1. vyd. Brno: MZLU, 1997. 63 s. ISBN 80-7157-246-2.
HERMSEN, J. Kůň a jezdecký sport. Praha: Rebo, 1997. 144 s. ISBN 80-85815-70-2.
Westernové ježdění. Praha: Rebo Productions, 1997. 144 s. ISBN 80-85815-75-3.
KREINBERG, P. Westernové ježdění pro pokročilé. 1. vyd. Praha: Brázda, 2008. 135 s. ISBN 978-80-209-0364-8.
KREINBERG, P. Základní kurz westernového ježdění. 1. vyd. Praha: Brázda, 2003. 135 s. ISBN 80-209-0312-7.
Na koni křížem krážem po Česku. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 128 s. ISBN 978-80-253-0569-0.
SLYOVÁ, D. Praktická příručka jezdectví : Úplný kurs jezdectví - od počátku až po dosažení dokonalosti. 1. vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1998. 160 s. ISBN 80-7237-016-2.
Učebnice jezdectví - Díl 2 : Vzdělávání pro pokročilé. 1. vyd. Praha: 2000. 76 s. ISBN 80-238-4953-0.
Učebnice jezdectví a vozatajství - 1.díl: Základní výcvik jezdce a koně. 1. vyd. Praha: SAGA, 1998. 196 s. ISBN 80-86133-17-6.
KOLEKTIV, A. -- KULICHOVÁ, -. Hiporehabilitace. Praha: Česká hiporehabilitační společnost, 1995. 101 s.
RADVAN, J. Kůň v lesním hospodářství. Praha: SZN, 1990. 229 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2015/2016, ZS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: