Sylabus předmětu SZP - Skladování a zpracování ovoce a zeleniny (AF - LS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SZP
Název v jazyce výuky: Skladování a zpracování ovoce a zeleniny
Název česky: Skladování a zpracování ovoce a zeleniny
Název anglicky: Storage and Processing of Fruits and Vegetables
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Híc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Dr. Ing. Anna Němcová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška nebo Chemie potravin - P nebo Biochemie v TP - P
 
Zaměření předmětu:
Studenti získají znalosti o principech a metodách skladování ovoce a zeleniny v čerstvém stavu a principech a metodách zpracování a konzervace ovoce a zeleniny. V rámci cvičení ověří získané znalosti na praktických úlohách.
 
Obsah předmětu:
1.Fyziologické aspekty skladování (dotace 4/2)
2.Vliv kyslíku a oxidu uhličitého na dýchání (dotace 2/2)
3.Biosyntéza etylenu a jeho význam (dotace 2/2)
4.Význam teploty a obsahu vodní páry během skladování (dotace 2/2)
5.Skladovací podmínky ovocných a zeleninových druhů (dotace 2/4)
6.Fyziologická onemocnění během chladírenského skladování (dotace 2/2)
7.Způsoby zpracování ovoce a zeleniny (dotace 4/2)
8.Sterilace přívodem tepla (dotace 2/4)
9.Zahušťování polotekutých hmot evaporací (dotace 2/2)
10.Sušárenství a mrazírenství (dotace 2/2)
11.Mléčně kvašené produkty (dotace 2/2)
12.Prodlužování uchovatelnosti přídatnými látkami (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Nést zodpovědnost za rozhodování o kvalitě ovoce a zeleniny
-Samostatně řídit posklizňové technologie ovoce a zeleniny
-Samostatně řídit technologii pěstování ovoce a zeleniny
-Schopnost použít teoretické, ale i praktické zkušenosti pro práci v posklizňových podnicích
-Znalosti o látkových složkách ovoce
-Znalosti skladovacích technologií
-Zvládnutí základních pěstebních technologií zahradnických plodin

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     laboratorní práce14 h
     konzultace1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test20 h
     příprava prezentace5 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe2 h
     zpracování protokolů12 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
účast na cvičení a protokoly z cvičení -- min. 90%
zápočtový test -- min. 75%
ústní zkouška:
Minimální požadavky na splnění zkoušky:
A: 90-100% (správných odpovědí)
B: 80-90%
C: 70-80%
D: 60-70%
E: 50-60%
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZGOLIÁŠ, J.Skladování a zpracování ovoce a zeleninyBrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7509-195-6
ZGOLIÁŠ, J.Skladování a zpracování ovoce a zeleniny: (návody do cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2009978-80-7375-331-3
DJONGEN, W.Fruit and vegetable processing : improving qualityBoca RatonCRC Press20020-8493-1541-7
DGOLIÁŠ, J.Skladování ovoce v řízené atmosféřePrahaBrázda2011978-80-209-0386-0
DKYZLINK, V.Teoretické základy konzervace potravinBratislavaSNTL/Alfa1988
DASHURST, P R. -- ARTHEY, D.Fruit processing : nutrition, products, and quality managementGaithersburg, MarylandAspen Publishers20010-8342-1733-3
DProcessing Fruits: Science and Technology - Volume 1: Biology, Principles, and ApplicationsLancasterTechnomic Publishing Co.19961-56676-362-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 11. 2019.

Typ výstupu: