Sylabus předmětu PSCHZ - Produkční systémy v chovech HZ (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PSCHZ
Název předmětu česky:
Produkční systémy v chovech HZ
Název předmětu anglicky: Production Systems in Farm Animal Husbandry
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: Ing. Daniel Falta, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
9.00-10.50
A12G. Chládek, Z. Hadaš, J. Kuchtík, M. Lichovníková, P. NevrklaPřednáškaKaždý týden
48
Úterý
11.00-12.50
A44CvičeníKaždý týden24
Úterý
15.00-16.50A44Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti o hlavních produkčních systémech používaných v chovech hospodářských zvířat. Studenti získají dovednosti posoudit vhodnost jejich ustájení. Studenti budou schopni analyzovat faktory ovlivňující tržní produkci mléka, masa, vlny a vajec.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do teorie produkčních systému používaných pro jednotlivé komodity tržní produkce (dotace 2/2)
 
a.
Vliv krmiva
b.Vliv plemene
c.
Vliv ustájení

2.
Tržní produkce mléka (dotace 10/10)
 
a.
Tržní produkce mléka u skotu
b.
Tržní produkce mléka u buvola
c.
Tržní produkce mléka u ovce
d.
Tržní produkce mléka u kozy

3.
Tržní produkce masa (dotace 10/10)
 
a.
Tržní produkce masa u skotu
b.Tržní produkce masa u prasete
c.
Tržní produkce masa u ovce
d.
Tržní produkce masa u kuřecího brojlera

4.
Tržní produkce vlny (dotace 2/2)
 
a.
Tržní produkce vlny u ovce

5.
Tržní produkce vajec (dotace 4/4)
 
a.
Tržní produkce vajec u slepice

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze
8 h
odborná praxe
14 h
konzultace2 h
projektová práce
14 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžné hodnocení
7 h
příprava na průběžný test
25 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na všech cvičeních minimálně 80 %.
Povinná účast na terénních cvičeních 100 %.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná zkouška trvá 60 minut a podílí se na celkovém výsledku 50 %. Ústní zkouška trvá 30 minut a podílí se na celkovém výsledku rovněž 50 %. V obou částech je požadována úspěšnost minimálně 60 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MÁCHAL, L. -- FILIPČÍK, R. -- HOŠEK, M. -- CHLÁDEK, G. -- KUČERA, J. -- FALTA, D. -- ČECHOVÁ, M. -- HADAŠ, Z. -- SLÁDEK, L. -- KUCHTÍK, J. -- JISKROVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Chov zvířat I - chov hospodářských zvířat. Brno: MENDELU v Brně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7375-553-9.
BOUŠKA, J. a kol. Chov dojeného skotu. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 186 s. ISBN 80-86726-16-9.
PULKRÁBEK, J. Chov prasat. Praha: Profi Press, s.r.o., 2005. 160 s. ISBN 80-86726-11-8.
TULÁČEK, F. Chov hrabavé drůbeže. 1. vyd. Praha: Brázda, 2002. 160 s. ISBN 80-209-0309-7.
OCHODNICKÝ, D. Ovce, kozy a prasata. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2003. 104 s. ISBN 80-07-11219-7.

Doporučená:
POND, W G. Encyclopedia of animal science. New York, NY: Marcel Dekker, 926 s. ISBN 0-8247-5496-4.
SAMBRAUS, H H. Exotische Rinder : Wasserbüffel, Bison, Wisent, Zwergzebu, Yak. Stuttgart: Ulmer, 2006. 120 s. ISBN 978-3-8001-4835-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: