Sylabus předmětu PRO1 - Pěstování rostlin 1 (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PRO1
Název předmětu česky:
Pěstování rostlin 1
Název předmětu anglicky:
Crop Science 1
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (garant)
Ing. Nicole Frantová (cvičící)
Ing. Barbora Jílková, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc. (přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Ondřej Polák, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Úterý
7.00-8.50A01PřednáškaKaždý týden180
Středa
11.00-12.50
A23
Cvičení
Každý týden
22
Středa
13.00-14.50
A23CvičeníKaždý týden22
Středa
15.00-16.50
A23
O. PolákCvičení
Každý týden
22
Středa
17.00-18.50
A23
O. PolákCvičeníKaždý týden22
Čtvrtek
7.00-8.50
A23
Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
13.00-14.50
A23
O. PolákCvičeníKaždý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat znalosti o agrobiologických požadavcích a pěstování zemědělských plodin, s cílem získat produkci v kvalitě, odpovídající jejímu následnému využití: potravinářskému, nepotravinářskému a energetickému. Získat dovednosti pro správnou volbu odrůdy, její pěstební technologii i produkci osiv a sadby.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod. Charakteristika rostlinné produkce v ČR a v EU. Úkoly cíle vývoje. (dotace 2/2)
 
a.
Rozdělení polních plodin do skupin podle povahy poskytovaných produktů, růst a vývoj plodin, kriteria jejich sledování (fenologické stupnice)

2.
Produkční procesy-tvorba výnosu (dotace 2/2)
 
a.
Výnosotvorné prvky, tvorba a redukce, kompenzační vztahy, autoregulace porostu.Řízení výnosotvorného procesu. Rozdělení obilnin.
b.
Základy semenářství, uznávací řízení, certifikace osiv.

3.
Obilniny I. skupiny (dotace 2/2)
 
a.
Biologická charakteristika, agroekologické požadavky obilnin , konzumní a krmná hodnota, využití produkce a obchod s komoditami.

4.Obilniny 2. skupiny (dotace 0/2)
 
a.
Biologická charakteristika, agroekologické požadavky, kvalita a využití produkce, obchod s komoditami.

5.
Luskoviny. (dotace 2/2)
 
a.Biologická charakteristika, agroekologické požadavky, využití produkce a obchod. Základy integrovaného pěstování luskovin.

6.
Olejniny. (dotace 2/2)
 
a.
Biologická charakteristika, agroekologické požadavky, využití produkce a obchod.Základy integrovaného pěstování hlavních druhů olejnin.

7.
Biologická a pěstitelská charakteristika okopanin. (dotace 2/2)
 
a.
Rozdělení okopanin, produkční charakteristika, růst a vývoj, tvorba výnosu, využití produkce.

8.
Brambory - biologie, tvorba výnosu, agrotechnika. (dotace 2/2)
 
a.
Užitkové směry, konzumní hodnota výrobků z brambor, hodnocení kvality, obchod. Zásady výroby sadby.

9.
Cukrovka, krmná řepa. (dotace 2/2)
 
a.Biologické požadavky, význam a kvalita produkce, tvorba výnosu, technologie pěstování a sklizně, trendy.

10.
Přadné rostliny. (dotace 2/2)
 
a.Význam, agrobiologická charakteristika, požadavky, využití produkce, základy technologie pěstování, posklizňové ošetření a zpracování lnu a konopí.

11.Chmel. (dotace 2/2)
 
a.
Význam, agrobiologická charakteristika, požadavky, hodnocení a využití produkce, základy technologie pěstování.

12.Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny. (dotace 2/2)
 
a.
Význam, rozdělení, charakteristika velkoplošně pěstovaných druhů.Pěstování a využití.

13.Energetické využití rostlinné produkce. (dotace 2/2)
 
a.
Formy bioenergie, požadavky na rostlinné produkty, úprava a využití. Zásady pěstování energetických rostlin.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
10 h
seminář
4 h
laboratorní práce
8 h
práce v terénu
3 h
odborná exkurze
5 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
55 h
příprava na průběžné hodnocení31 h
příprava na průběžný test
7 h
příprava prezentace
4 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
2 h
zpracování protokolů
9 h
zpracování seminární práce
4 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška (písemná a ústní část).
Požadavky na zápočet: úspěšné (60 % správných odpovědí)tři dílčí písemné 20 minutové testy, termíny psaní: 5., 8. a 11. týden semestru, odevzdání tří protokolů, absolvování terénního cvičení.
Požadavky na zkoušku: úspěšný test (alespoň 7 správných odpovědí z 12 otázek, tj. 58 %), znalost semen kulturních plodin, znalost odpřednášených témat.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ZIMOLKA, J. Speciální pprodukce rostlinná. MZLU v Brně: MZLU v Brně , 2008. 245 s. ISBN 978-80-7375-230-9.
CHLOUPEK, O. Pěstování a kvalita rostlin. MZLU v Brně : MZLUv Brně , 2009. 172 s. ISBN 978-80-7157-897-0.

Doporučená:
WRIGLEY, C. Encyklopedia of Grain Science . Oxford: elsevier, 2004. 416 s. ISBN 0-12-765490-9.
ABDEL-AAL, E. Speciality grains for food a feed. St. Paul Minesota, USA: American Association, 2005. 413 s. ISBN 1-891127-41-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: