Sylabus predmetu MOVOZI - Motorová vozidla I (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MOVOZI
Název předmětu česky:
Motorová vozidla I
Název předmětu anglicky:
Motor Vehicles I
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. František Bauer, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. František Bauer, CSc. (garant)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Mobilní energetické prostředky
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Pondělí13.00-14.50R206PřednáškaKaždý týden30
Pondělí
15.00-16.50
R206
A. Polcar
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět seznamuje studenty se stavbou jednotlivých funkčních skupin motorových vozidel. Pozornost je zaměřena na získání znalostí obecných principů činnosti jednotlivých mechanizmů a jejich aplikace na nejčastěji používané typy motorových vozidel.Výstupní znalosti sudenta zahrnují orientaci v konstrukci jednotlivých částech funkčních skupin motorových vozidel, spojková ústrojí, převodová ústrojí mechanická a hydrodynamická. Ve spojení s dalšími znalostmi absolven získá orientaci o užitných hodnotách jednotlivých typů motorových vozidel.
 
Obsah předmětu:
1.Koncepční uspořádání hnacího ústrojí dopravních motorových vozidel (dotace 2/2)
 
a.
Osobní a nákladní automobily, přípojná vozidla
b.
Předpisy a normy pro motorová vozidla

2.Kotoučové spojky (dotace 2/2)
 
a.
Konstrukce a výpočet parametrů spojek

3.
Lamelové a odstředivé spojky (dotace 2/2)
4.Hydrodynamická spojka a hydrodynamický měnič točivého momentu (dotace 2/2)
5.
Násobiče točivého momentu (dotace 2/2)
6.
Ústrojí pro přenos síly - převodovky (dotace 2/2)
 
a.
Rozdělení převodovek
b.Určení rozsahu rychlostních stupňů - aritmetická a geometrická řada

7.
Stupňové převodovky (dotace 2/2)
 
a.
Řadící a zajišťovací zařízení

8.
Planetové převody (dotace 2/2)
 
a.Metody pro výpočet převodových poměrů planetových převodů

9.
Plynulé převodovky (dotace 2/2)
 
a.
Diferenciální hydromechanické převodovky
b.
Hydrostatické převodovky

10.
Automatické převodovky (dotace 2/2)
11.Plynulé převodovky - variátorové převodovky (dotace 2/2)
12.Ústrojí pro přenos hnací síly - rozvodovky (dotace 2/2)
 
a.Diferenciály, samosvorné diferenciály

13.Hnací hřídele a klouby (dotace 2/2)
14.
Koncové převody motorových vozidel (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze4 h
konzultace
8 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test8 h
příprava prezentace10 h
zpracování protokolů
20 h
Celkem148 h
 
Požadavky na ukončení:
Vzhledem k distanční formě výuky a nastalé situace bude ukončení předmětu formou e-testu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J. Traktory a jejich využití. 2. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2013. 224 s. ISBN 978-80-86726-52-6.
STOLL, H. Fahrwerktechnik. Wurzburg: Wurzburg, 2006. 356 s.
SYROVÝ, O. a kol. Doprava v zemědělství. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-30-4.

Doporučená:
Jan Z.-Ždánský,B.:, Automobily 1, Podvozky, Brno: Avid s.r.o., 2000
Jan Z.-Ždánský,B.:, Automobily 2, Převody, Brno: Avid s.r.o., 2000
Vlk F.:, Dynamika motorových vozidel , Brno: nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2000
Vlk F.:, Karosérie motorových vozidel , Brno: nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2000
Vlk F.:, Převodová ústrojí motorových vozidel , Brno: nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2000

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: