Sylabus předmětu MFJZ - Morfologie hospodářských zvířat (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MFJZ
Název předmětu česky: Morfologie hospodářských zvířat
Název předmětu anglicky: Morphology of Farm Animals
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Terezie Zavadilová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Petr Sláma, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Terezie Zavadilová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50
M01.05Přednáška
Každý týden
22
Středa
11.00-12.50
M01.05
T. ZavadilováCvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět Morfologie hospodářských zvířat navazuje na předmět Anatomie a histologie zvířat. Jedná se o prohloubení znalostí anatomie a histologie zvířat se zaměřením na anatomii ptáků a ryb.
 
Obsah předmětu:
1.
Cytologie (dotace 2/2)
2.Histologie (dotace 4/4)
3.Morfologie pohybového aparátu ptáků a ryb (dotace 4/4)
4.
Morfologie trávicí soustavy ptáků a ryb (dotace 4/4)
5.Morfologie oběhové a dýchací soustavy ptáků a ryb (dotace 2/2)
6.
Morfologie močopohlavní soustavy ptáků a ryb (dotace 2/2)
7.
Morfologie kožní soustavy, kožní deriváty ptáků a ryb (dotace 2/2)
8.
Nervová a smyslová soustava ptáků a ryb (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška24 h
cvičení
24 h
příprava na zkoušku92 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.
Pro získání zápočtu studenti musí absolvovat všechna praktická cvičení.
Zkouška je pouze ústní.
Student si vylosuje 2 otázky (60 % celková úspěšnost).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MARVAN, F. a kol. Morfologie hospodářských zvířat. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992. 303 s. ISBN 80-209-0226-0.
MARVAN, F. Morfologie hospodářských zvířat. 3. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2003. 303 s. ISBN 80-209-0319-4.
Organizační ekonomické aspekty při realizaci zeleniny. Diplomová práce. 1990.
JELÍNEK, K. Morfologie jatečných zvířat. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 274 s. ISBN 80-7157-504-6.
JELÍNEK, K. Přehled anatomie ryb. 1. vyd. Brno: MZLU, 1995. 57 s. ISBN 80-7157-149-0.
JELÍNEK, K. Přehled anatomie ryb. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 49 s. ISBN 80-7157-422-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 8. 2020.

Typ výstupu: