Sylabus predmetu MEP - Mobilní energetické prostředky (AF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MEP
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Mobilní energetické prostředky
Název anglicky: Mobile and Energy Systems
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Fyzika I
 
Zaměření předmětu:
Podat ucelený přehled o konstrukci a funkci jednotlivých dílčích uzlů mobilních energetických prostředků. Předmět seznamuje studenty o ztrátách a účinnostech silové a výkonové bilance přenosu energie, se zaměření na ekonomiku jejich provozu. Student získá znalosti o vlivu mobilní techniky na životní prostředí.Výstupní znalosti studenta zahrnují orientaci v mobilní dopravní technice, dále schopnost posuzovat efektivitu přenosu energie jednotlivými funkčními uzly mobilních prostředků.Student může posuzovat vliv mobilní techniky na životní prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Koncepce v konstrukci mobilních energetických prostředků (dotace 2/2)
2.Rozdělení spalovacích motorů (dotace 2/2)
3.Technické parametry spalovacích motorů (dotace 2/2)
4.Příslušenství spalovacích motorů (dotace 2/2)
5.Charakteristiky spalovacích motorů (dotace 2/2)
6.Ústrojí pro přenos hnací síly - spojky, převodovky, redukční převodovky, koncové převody, podvozky. Síly a reakce na kola,hnací síla, součinitel záběru, odpory proti pohybu, silová bilance vozidla, terra mechanika (dotace 2/2)
7.Paliva spalovacích motorů (dotace 2/2)
8.Emise spalovacích motorů a prostředky ke snižování emisí (dotace 2/2)
9.Silové řešení traktoru s nářadím, silové řešení nákladního automobilu, kontaktní měrný tlak, mezní měrný tlak (dotace 2/2)
10.Součinitel využití adheze, závislost prokluzu na součiniteli adheze, vozidla s pohonem více náprav (dotace 2/2)
11.Práce soupravy na svahu, podélná stabilita, příčná stabilita, svahová dostupnost. Metody zjišťování těžiště (dotace 2/2)
12.Výkonová bilance, účinnosti-mechanická, prokluzová, valivá a tahová. Ztrátové výkony, užitečné výkony a tahový výkon (dotace 2/2)
13.Tahové charakteristiky, změny v tahových charakteristikách, sestavování traktorových souprav (dotace 2/2)
14.Karoserie a ergonomie (dotace 2/2)
 
a.Pracoviště obluhy z hlediska ergonomie
b.Hlučnost, vibrace

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost posuzovat účelnost nasazení mobilní techniky v provozu.
-Schopnost posuzovat efektivitu přenosu energie v mobilní technice.
-Schopnost posuzovat vliv mobilní techniky na životní prostředí.
-Schopnost sestavovat mobilní soupravy , pro konkrétní agrotechnické operace.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     seminář14 h
     konzultace2 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžný test20 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování protokolů18 h
     zpracování seminární práce10 h
Celkem148 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru. Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min.Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J.Traktory a jejich využitíPrahaProfi Press s.r.o.2013978-80-86726-52-6
ZRENIUS, T.Traktoren, Wissen fur die PraxisV erlag FrankfurtBLV Verlagsgesellchaft Munchen2005
ZBAUER, F. -- SYROVÝ, O.Energetická náročnost dopravní a manipulační techniky978-80-86726-30-4
ZSYROVÝ, O. a kol.Doprava v zemědělstvíPrahaProfi Press2008978-80-86726-30-4
DGREČENKO, A.Vlastnosti terénních vozidelV PrazeVysoká škola zemědělská199480-213-0190-2
DZemědělské traktory 2: Spalovací motoryPrahaStátní zemědělské nakladatelství1979

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 11. 2019.

Typ výstupu: