Sylabus predmetu MEP - Mobilní energetické prostředky (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MEP
Název předmětu česky: Mobilní energetické prostředky
Název předmětu anglicky:
Mobile and Energy Systems
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. Ing. František Bauer, CSc.
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. František Bauer, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Kosík (cvičící)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Fyzika I
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučující
Akce
ČetnostKapacita
Čtvrtek
9.00-10.50R204F. BauerPřednáška
Každý týden
30
Čtvrtek
15.00-16.50
R204Cvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Podat ucelený přehled o konstrukci a funkci jednotlivých dílčích uzlů mobilních energetických prostředků. Předmět seznamuje studenty o ztrátách a účinnostech silové a výkonové bilance přenosu energie, se zaměření na ekonomiku jejich provozu. Student získá znalosti o vlivu mobilní techniky na životní prostředí.Výstupní znalosti studenta zahrnují orientaci v mobilní dopravní technice, dále schopnost posuzovat efektivitu přenosu energie jednotlivými funkčními uzly mobilních prostředků.Student může posuzovat vliv mobilní techniky na životní prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Koncepce v konstrukci mobilních energetických prostředků (dotace 2/2)
2.
Rozdělení spalovacích motorů (dotace 2/2)
3.
Technické parametry spalovacích motorů (dotace 2/2)
4.Příslušenství spalovacích motorů (dotace 2/2)
5.
Charakteristiky spalovacích motorů (dotace 2/2)
6.
Ústrojí pro přenos hnací síly - spojky, převodovky, redukční převodovky, koncové převody, podvozky. Síly a reakce na kola,hnací síla, součinitel záběru, odpory proti pohybu, silová bilance vozidla, terra mechanika (dotace 2/2)
7.
Paliva spalovacích motorů (dotace 2/2)
8.
Emise spalovacích motorů a prostředky ke snižování emisí (dotace 2/2)
9.
Silové řešení traktoru s nářadím, silové řešení nákladního automobilu, kontaktní měrný tlak, mezní měrný tlak (dotace 2/2)
10.
Součinitel využití adheze, závislost prokluzu na součiniteli adheze, vozidla s pohonem více náprav (dotace 2/2)
11.
Práce soupravy na svahu, podélná stabilita, příčná stabilita, svahová dostupnost. Metody zjišťování těžiště (dotace 2/2)
12.Výkonová bilance, účinnosti-mechanická, prokluzová, valivá a tahová. Ztrátové výkony, užitečné výkony a tahový výkon (dotace 2/2)
13.
Tahové charakteristiky, změny v tahových charakteristikách, sestavování traktorových souprav (dotace 2/2)
14.
Karoserie a ergonomie (dotace 2/2)
 
a.
Pracoviště obluhy z hlediska ergonomie
b.
Hlučnost, vibrace

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
seminář14 h
konzultace
2 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžný test
20 h
příprava prezentace10 h
zpracování protokolů
18 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
148 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru. Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min.Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J. Traktory a jejich využití. 2. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2013. 224 s. ISBN 978-80-86726-52-6.
RENIUS, T. Traktoren, Wissen fur die Praxis. V erlag Frankfurt: BLV Verlagsgesellchaft Munchen, 2005. 189 s.
BAUER, F. -- SYROVÝ, O. Energetická náročnost dopravní a manipulační techniky. In: SYROVÝ, O. Doprava v zemědělství. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. s. 105--112. ISBN 978-80-86726-30-4.
SYROVÝ, O. a kol. Doprava v zemědělství. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-30-4.

Doporučená:
GREČENKO, A. Vlastnosti terénních vozidel. 1. vyd. V Praze: Vysoká škola zemědělská, 1994. 118 s. ISBN 80-213-0190-2.
Zemědělské traktory 2: Spalovací motory. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1979. 344 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: