Sylabus predmetu MRKT1 - Marketing 1 (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MRKT1
Název předmětu česky: Marketing 1
Název předmětu anglicky:
Marketing 1
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Andrea Králiková (cvičící)
Ing. Patrik Kubát (cvičící)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Středa7.00-8.50Q14
Cvičení
Lichý týden
27
 
Středa
7.00-8.50
Q14
Cvičení
Sudý týden29 
Čtvrtek
13.00-14.50
Q02
K. RyglováPřednáška
Každý týden
170
Společná přednáška s MRKTPC
Čtvrtek
15.00-16.50
Q38P. KubátCvičení
Sudý týden
25
 
Čtvrtek
15.00-16.50
Q38
P. Kubát
Cvičení
Lichý týden25
 
Čtvrtek
17.00-18.50
Q38
P. KubátCvičení
Lichý týden
25 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy a principy marketingu. Dále studenty naučit marketingovému myšlení a postupům, které mohou v marketingové oblasti využít v praxi. V předmětu se studenti také naučí základní postupy a nástroje současného marketingu a marketingového řízení.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní principy a význam marketingu (dotace 2/1)
2.
Marketingové prostředí (dotace 2/1)
3.
Chování zákazníka (dotace 2/1)
4.Segmentace trhu (dotace 2/1)
5.Marketingové řízení (dotace 2/1)
6.
Marketingové strategie (dotace 2/1)
7.Marketingový plán (dotace 2/1)
8.Marketingový mix (dotace 2/1)
9.
Produkt (dotace 2/1)
10.Analýza portfólia (dotace 2/1)
11.
Distribuce a cena (dotace 2/1)
12.Propagace a marketingová komunikace (dotace 4/2)
13.
Základy marketingového výzkumu (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
18 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování protokolů2 h
zpracování projektů
20 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška (4 kredity), úkoly v seminářích, závěrečný projekt a závěrečný test, znalosti nutné z přednášek a seminářů, povinné literatury a souborů na DS. Podrobněji v sylabu na DS (Dokumentový server).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 2. vyd. Grada, 2018. 285 s. ISBN 978-80-247-5869-5.

Doporučená:
KELLER, K L. -- KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada, 2013. 816 s. ISBN 978-80-247-4150-5.
KOZEL, R. -- SVOBODOVÁ, H. -- MYNÁŘOVÁ, L. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6.
HALL, C M. Wine marketing: a practical guide. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2008. 344 s. ISBN 978-0-7506-5420-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: