Sylabus předmětu CHKON - Chov koní (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CHKON
Název předmětu česky:
Chov koní
Název předmětu anglicky: Horse Husbandry
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Kubíková (cvičící)
Ing. Barbora Kubištová (cvičící, zkoušející)
Ing. Dana Kuřitková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnostKapacita
Úterý
9.00-10.50
X01
E. Sobotková, I. Jiskrová, D. Kuřitková
Přednáška
Každý týden
37
Úterý
11.00-12.50
X01E. Sobotková, Z. Kubíková, B. Kubištová, D. KuřitkováCvičení
Každý týden
37
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
získat znalosti potřebné pro řízení chovu koní a šlechtění požadovaných typů koní
 
Obsah předmětu:
1.
Vývoj chovu koní, tvorba užitkových typů a plemen, způsoby třídění koní.
Společenský a ekonomický význam koní, změny poslání chovu, současné využití koní, specializace plemen, vývoj početních stavů koní
(dotace 2/0)
2.
Užitkový typ - ilustrace, praktické procvičení a určování (dotace 0/2)
3.
Zásady posouzení tělesné stavby koně
Zásady praktického zacházení s koněm a bezpečnost práce v chovu koní, zásady péče o koně, předvádění a posuzování koně
Mechanika pohybu koně a její posuzování
(dotace 2/6)
4.
Popis koně - zásady popisu, barvy koní, dědivost barev,charakteristika odznaků koně, určování stáří koně, grafický popis koně a jeho procvičení (dotace 0/4)
5.Charakteristika nejvýznamnějších plemen koní - kulturní teplokrevná plemena
Charakteristika nejvýznamnějších plemen koní - kulturní chladnokrevná plemena
Charakteristika nejvýznamnějších plemen koní - kulturní a ekologická plemena pony
Chov koní v ČR
(dotace 8/0)
6.
Porovnání rámce a tělesné stavby nejvýznamnějších plemen koní
Organizace chovu koní v ČR - plemenářská dokumentace, plemenné knihy
(dotace 0/4)
7.
Principy plemenitby - zvláštnosti reprodukčního cyklu, formy a metody plemenitby, dospělost koní
Plemenný výběr a jeho zvláštnosti
Principy chovu a odchovu - vliv prostředí, dynamika růstu koně
Pastva koní - zásady zakládání pastvin, organizace pastvy, etologický a ekologický význam pastvy
(dotace 8/0)
8.Výcvik koní
Trénink koní
Výkonnostní zkoušky koní
(dotace 6/0)
9.
Identifikace chorob fundamentu koně, nepravidelnosti mechaniky pohybu koně (dotace 0/4)
10.
Metody selekce v chovu koní, dědivost morfologických a užitkových vlastností, druhy fenotypové selekce, využití výsledků výkonnostních zkoušek pro odhad plemenné hodnoty a individuální výběr rodičovských párů (dotace 2/0)
11.Bloková cvičení - Napajedla, Tlumačov, Topoľčianky (dotace 0/8)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
příprava na zkoušku
92 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních (80%), odevzdání seminární práce, písemný test v trvání 30 minut (60% úspěšnosti), ústní závěrečná zkouška v trvání 50 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov a šlechtění koní. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 170 s. ISBN 80-7157-510-0.
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov koní: Cvičení. 1. vyd. Brno: MZLU, 1997. 63 s. ISBN 80-7157-246-2.
MISAŘ, D. Vývoj chovu koní v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Praha: Brázda, 2010. 295 s. ISBN 978-80-209-0383-9.
DUŠEK, J. Chov koní. Brázda, 2001. 350 s. ISBN 80-209-0282-1.
DUŠEK, J. Chov koní v Československu. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992. 173 s. ISBN 80-209-0168-X.
SOBOTKOVÁ, E. -- ORAVCOVÁ, I. Posuzování a využití koní.  [online]. 2014. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?prez=91.
PETLACHOVÁ, T. -- CASKOVÁ, V. -- SOBOTKOVÁ, E. Chov koní.  [online]. 2013. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=467.
NAVRÁTIL, J. Základy chovu koní. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1997. 60 s. ISBN 80-7105-158-6.
Sborník referátů z mezinárodní konference Aktuální otázky chovu koní v ČR. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. 184 s. ISBN 80-7157-802-9.

Doporučená:
Encyklopedie koní. 1. vyd. Praha: Rebo Productions, 1998. 312 s. ISBN 80-85815-86-9.
Horse Genetics. Wallingford: CAB International, 1996. 200 s. ISBN 0-85199-101-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: