Sylabus předmětu CHZ-F4K - Chov hospodářských zvířat 4 K (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CHZ-F4K
Název předmětu česky: Chov hospodářských zvířat 4 K
Název předmětu anglicky:
Farm Animal Husbandry 4 K
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pátek
13.00-15.50
A44
J. Kuchtík, Z. Hadaš, G. Chládek, M. Lichovníková
Cvičení
Nepravidelně
24
Sobota
8.00-11.50
A44J. Kuchtík, Z. Hadaš, G. Chládek, M. LichovníkováCvičeníNepravidelně
24
Sobota
13.00-16.50
A44
Přednáška
Nepravidelně
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti o chovu hlavních druhů hospodářských zvířat. Studenti získají dovednosti zacházet se zvířaty, hodnotit jejich exteriér a posoudit vhodnost jejich ustájení. Studenti získají schopnost analyzovat a syntetizovat faktory ovlivňující produkci chovných zvířat, mléka, masa a vajec.
 
Obsah předmětu:
1.Chov skotu (dotace 2/2)
2.
Chov ovcí a koz (dotace 2/2)
3.
Chov prasat (dotace 2/1)
4.
Chov drůbeže (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
8 h
cvičení7 h
odborná praxe
85 h
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na všech cvičeních minimálně 80 %.
Povinná účast na terénních cvičeních 100 %.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná zkouška trvá 60 minut a podílí se na celkovém výsledku 50 %. Ústní zkouška trvá 30 minut a podílí se na celkovém výsledku rovněž 50 %. V obou částech je požadována úspěšnost minimálně 60 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MÁCHAL, L. -- FILIPČÍK, R. -- HOŠEK, M. -- CHLÁDEK, G. -- KUČERA, J. -- FALTA, D. -- ČECHOVÁ, M. -- HADAŠ, Z. -- SLÁDEK, L. -- KUCHTÍK, J. -- JISKROVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Chov zvířat I - chov hospodářských zvířat. Brno: MENDELU v Brně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7375-553-9.
BOUŠKA, J. a kol. Chov dojeného skotu. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 186 s. ISBN 80-86726-16-9.
ZAHRÁDKOVÁ, R. Masný skot od A do Z. 1. vyd. Praha: Český svaz chovatelů masného skotu, 2009. 340 s. ISBN 978-80-254-4229-6.
OCHODNICKÝ, D. Ovce, kozy a prasata. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2003. 104 s. ISBN 80-07-11219-7.
TULÁČEK, F. Chov hrabavé drůbeže. 1. vyd. Praha: Brázda, 2002. 160 s. ISBN 80-209-0309-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: