Sylabus předmětu CHZ-F4 - Chov hospodářských zvířat 4 (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CHZ-F4
Název předmětu česky: Chov hospodářských zvířat 4
Název předmětu anglicky:
Farm Animal Husbandry (FYTO)
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50
A44
Přednáška
Každý týden
26
Středa
13.00-14.50
A44
Cvičení
Každý týden
22
Středa
15.00-16.50
A44M. Večeřa, Z. Hadaš, J. Kuchtík, M. Lichovníková, P. Nevrkla
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti o chovu hlavních druhů hospodářských zvířat. Studenti získají dovednosti zacházet se zvířaty, hodnotit jejich exteriér a posoudit vhodnost jejich ustájení. Studenti získají schopnost analyzovat a syntetizovat faktory ovlivňující produkci chovných zvířat, mléka, masa a vajec.
 
Obsah předmětu:
1.
Chov skotu (dotace 8/8)
 
a.
Současná situace v chovu hospodářských zvířat v ČR
b.
Zásady chovu krav s tržní produkcí mléka
c.
Zásady chovu krav bez tržní produkce mléka

2.Chov ovcí a koz (dotace 6/6)
 
a.
Zásady chovu ovcí se zaměřením na masnou užitkovost
b.
Zásady chovu ovcí a koz se zaměřením na produkci mléka

3.
Chov prasat (dotace 4/4)
 
a.
Zásady chovu jednotlivých kategorií prasat
b.
Hybridizační program

4.Chov drůbeže (dotace 4/4)
 
a.
Zásady chovu kuřecích brojlerů
b.
Zásady chovu nosnic

5.
Hlavní tendence předpokládaného vývoje chovu hospodářských zvířat v ČR (dotace 6/6)
 
a.
Nekonvenční pojetí chovu hospodářských zvířat
b.
Chov méně obvyklých hospodářských zvířat

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
20 h
práce v terénu
8 h
konzultace
14 h
příprava na zkoušku28 h
příprava na průběžné hodnocení28 h
zpracování protokolů
14 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na všech cvičeních minimálně 80 %.
Povinná účast na terénních cvičeních 100 %.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná zkouška trvá 60 minut a podílí se na celkovém výsledku 50 %. Ústní zkouška trvá 30 minut a podílí se na celkovém výsledku rovněž 50 %. V obou částech je požadována úspěšnost minimálně 60 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MÁCHAL, L. -- FILIPČÍK, R. -- HOŠEK, M. -- CHLÁDEK, G. -- KUČERA, J. -- FALTA, D. -- ČECHOVÁ, M. -- HADAŠ, Z. -- SLÁDEK, L. -- KUCHTÍK, J. -- JISKROVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Chov zvířat I - chov hospodářských zvířat. Brno: MENDELU v Brně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7375-553-9.
BOUŠKA, J. a kol. Chov dojeného skotu. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 186 s. ISBN 80-86726-16-9.
ZAHRÁDKOVÁ, R. a kol. Masný skot: od A do Z. 1. vyd. Praha: Český svaz chovatelů masného skotu, 2009. 397 s. ISBN 978-80-254-4229-6.
OCHODNICKÝ, D. Ovce, kozy a prasata. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2003. 104 s. ISBN 80-07-11219-7.
PULKRÁBEK, J. a kol. Chov prasat. 1. vyd. Praha: Profi Press, 157 s. ISBN 80-86726-11-8.
TULÁČEK, F. Chov hrabavé drůbeže. 1. vyd. Praha: Brázda, 2002. 160 s. ISBN 80-209-0309-7.

Doporučená:
POND, W G. Introduction to Animal Science. New York: John Wiley & Sons, 1999. 687 s. ISBN 0-471-17094-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: