Sylabus predmetu FYMAS - Fyzikálně-matematický seminář (AF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FYMAS
Název v jazyce výuky: Fyzikálně-matematický seminář
Název česky: Fyzikálně-matematický seminář
Název anglicky: Seminary of Physics and Mathematics
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Doplnění a rozšíření znalostí získaných při studiu fyzika a matematiky. Rozvoj znalostí aplikace matematiky ve fyzice.
 
Obsah předmětu:
1.Matice a jejich aplikace ve fyzice (dotace 1/2)
2.Vektorový a skalární součin ve fyzice (dotace 1/2)
3.Funkce a jejich inverze (dotace 1/2)
4.Goniometrické funkce (dotace 1/2)
5.Derivace ve fyzice (dotace 1/2)
6.Implicitní derivace (dotace 1/2)
7.Taylorův rozvoj a řady (dotace 1/2)
8.Integrály ve fyzice (dotace 1/2)
9.Substituční metoda integrování (dotace 1/2)
10.Metoda integrování per partes (dotace 1/2)
11.Diferenciální rovnice a jejich využití ve fyzice (dotace 1/2)
12.Diferenciální rovnice pro harmonický oscilátor (dotace 1/2)
13.Objemové a plošné integrály (dotace 1/2)
14.Jacobiho matice (dotace 1/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška14 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení14 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet za aktivní účast
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- ŠTRUNC, M. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM200080-214-1868-0
ZBARTOŇ, S.Fyzika I v řešených příkladechBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-559-1
ZGASCHA, H. -- PFLANZ, S.Kompendium fyziky: vzorce, zákony a pravidla, úlohy, příklady a jejich řešení, podrobná slovníková částPrahaUniversum2008978-80-242-2013-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 11. 2019.

Typ výstupu: